Na Slovensku sa podľa Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky podarilo počas minulého roku vyrobiť viac ako milión vozidiel. Môže za to produkcia automobilových závodov Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA Group Slovakia a Jaguar Land Rover.

Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcii na Slovensku dosiahol 46,8% a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35%. Slovensko naďalej vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov na 1000 obyvateľov.

Všetci menovaní predsavitelia chcú úspešný rozvoj automobilvého priemyslu udržať a zachovať konkurencieschopnosti na trhu. „Bilancia uplynulého roka dopadla veľmi dobre. Treba si však uvedomiť, že automobilový priemysel čakajú v krátkej budúcnosti významné zmeny. Tento rok bude preto mimoriadne náročný“ povedal dnes Alexander Matúšek, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR na tlačovej v konferencii v Bratislave. „Tento rok bude automobiloý priemyesl v znamení prípravy na globálne výzvy, ktoré súvisia hlavne s legislatívou v oblasti znižovania emisií, dôsledkom čoho nastane rozvoj trhu s vozidlami na alternatívny pohon“, dodal prezident ZAP SR.

Predses ZAP SR Alexander Matúšek
Predses ZAP SR Alexander Matúšek
Zdroj: Martin Labudík

Dôležitý je rozvoj elektromobility a dosiahnutie nižšieho percenta emisií v ovzduší, čo závisí aj na nestabilite a slabej predvídateľnosti podnikateľského prostredia. Problémom dosiahnutia týchto cieľov v budúcnosti môže byť nedostatočná pracovná sila, nízka úroveň výskumno-vývojových aktivít či rozvoj vedy, výskumu a inovácií. „Jedna vec sú naše ambície, druhou je kondícia, teda naša miera pripravenosti na prichádzajúce zmeny v súvislosti s príchodom elektromobility“, doplňa Alexander Matušek.

Znižovanie CO2 má v budúcich rokoch dosiahnúť veľký progres. Do roku 2030 budú musieť na našom území jazdiť len automobily s nulovými emisiami. Na dosiahnutie stanovených ambícií reagujú aj slovenské automobilky. PSA Group Slovakia so sídlom v Trnave plánuje na rok 2019 s výrobou ich prvého elektromobilu. „Dali sme oficiálne stanovisko, že s výrobou elektromobilu začneme ešte v tomto roku. Presné informácie zverejníme neskôr“, informoval hovorca PSA Group Slovakia Peter Švec.