Pseudomor hydiny je celosvetovo rozšírená, vysoko nákazlivá vírusová choroba domácich a voľne žijúcich vtákov, ktorá predstavuje vážne riziko nielen pre chovateľov hydiny, ale aj pre človeka. Kvalitný pohotovostný plán je preto pre štát mimoriadne dôležitý. Cieľom agrorezortu je zabezpečiť ochranu a kontrolu slovenského územia. Plán obsahuje aj opatrenia, ktoré by sa realizovali v prípade výskytu nákazy. Informoval o tom hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Machalík.
 

Uviedol, že pseudomor hydiny je choroba prenosná aj na človeka, ktorá môže vyvolať zápal očnej spojivky a príznaky podobné chrípke. Ochorenie sa najčastejšie šíri kontaktom chorých vtákov, kontaminovaním vody, krmiva a prostredia trusom a sekrétmi chorých vtákov. Najnáchylnejšia je naň práve hrabavá hydina. U kurčiat dochádza k náhlemu a vysokému úhynu bez klinických symptómov. "Na rozširovaní nákazy sa môžu podieľať aj vajcia, pričom značné riziko predstavuje transport hydiny zo zahraničia. Uprednostňovaním hydinového mäsa a vajec zo slovenských fariem tak pomáhajú spotrebitelia aj ochrane našich chovov. Slovenské chovy sú pritom dôsledne pod kontrolou od farmy až po pult predajne," povedala Gabriela Matečná (SNS), podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 

Hovorca podčiarkol, že pseudomor hydiny je choroba podliehajúca povinnému hláseniu v rámci EÚ. "Vyzývam na obozretnosť všetkých chovateľov a najmä drobnochovateľov, aby boli všímaví a každé podozrenie ihneď nahlásili úradným veterinárnym lekárom. Len spoluprácou a včasnou diagnostikou môžeme naše územie udržať bez tohto ochorenia. Agrorezort aktuálne robí všetko pre to, aby sme boli na prípadné zaznamenanie výskytu dobre pripravení,"upozornila Matečná.

 

Medzi prvé príznaky pseudomoru hydiny u vtákov patria posedávanie, ospalosť a nezáujem o krmivo. Neskôr nastupujú príznaky respiračných porúch – vtáky dýchajú s otvoreným zobákom a vydávajú chrapľavé, respektíve piskľavé zvuky. V horných častiach dýchacích ciest sa hromadí hlienovitý sekrét, ktorého sa hydina snaží zbaviť fŕkaním a mykaním hlavy. Okolo očí vzniká opuch, perie je našuchorené. Objavuje sa tiež zelená hnačka, niekedy s prímesou krvi. V dôsledku respiračných porúch dochádza k fialovému sfarbeniu hrebeňa a lalôčikov. Neskôr sa objavujú príznaky porúch centrálneho nervového systému – chôdza je nekoordinovaná, pozorujú sa kŕče alebo chvenie svalstva.

 

Charakteristické pre ochorenie je stočenie alebo vyvrátenie krku a nasledujú paralýzy krídiel a nôh. U nosníc je prvým príznakom pokles až úplné zastavenie znášky vajec na obdobie jeden až troch týždňov. U holubov je charakteristickým príznakom našuchorené perie, apatia, anémia, chudnutie a vodnatá hnačka. Nervové príznaky sa prejavujú chvením hlavy a neskôr paralýzou končatín, stočením alebo vyvrátením krku.

 

Za účelom zosúladenia so smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorou sa zavádzajú opatrenia EÚ na kontrolu pseudomoru hydiny, agrorezort revidoval nariadenie vlády SR, ktoré na stredajšom rokovaní schválila vláda. Toto nariadenie ustanovuje opatrenia, ktoré sa použijú v prípade výskytu pseudomoru hydiny v chovoch hydiny a v chovoch poštových holubov a ostatných vtákov chovaných v zajatí.

 

V súlade s legislatívou má podľa MPRV Slovenská republika pripravený a schválený aj Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky, ktorý sa pravidelne aktualizuje. Experti zo SR sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutí Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá Európskej komisie, kde sa pravidelne zasielajú aj všetky informácie týkajúce sa nákazy a informácie o uplatnených opatreniach všetkých členských krajín.