Domov sociálnych služieb Hrabiny sa nachádza uprostred lesov v kopcoch za Novou Baňou. Sídli tam už niekoľko desaťročí, sponzoruje ho viacero inštitúcií. Hlavným zriaďovateľom je VÚC Banská Bystrica.

Domov sa zameriava na telesne alebo mentálne postihnuté deti, pre ktoré je tu internát, škola a rehabilitačné centrum. Zdá sa, že deti sú dostatočne izolované, aby ich koronavírus nenakazil. To je však len časť problému.

Medzi chovancami sa nájdu i autisti, ktorí potrebujú pevný režim. Lenže momentálne sú mnohí učitelia a vychovávatelia na PN-ke alebo sú doma s vlastnými deťmi, ktoré nechodia do školy.

DSS Hrabiny - archív
DSS Hrabiny - archív
Zdroj: internet

Ako to ovplyvňuje fungovanie domova? "Bežné aktivity aj zariadenie fungujú v prázdninovom režime. Všetky aktivity sú iba v zariadení a jeho areáli. Sú organizované našimi zamestnancami, ktorí využívajú všetky naše dostupné terapeutické priestory ako v bežnej prevádzke," vysvetľuje nám riaditeľka Jana Hulová. Deťom zrušili školu, ale stále im udržiavajú mimoškolský program.

"V krátkej dobe sa nám podarilo zabezpečiť na túto chvíľu dostatok ochranných pomôcok, jednak rúšok, rukavíc a aj dezinfekčných prostriedkov. Máme aj dezinfekciu povrchov a plôch i dezinfekčné prostriedky na ruky. Prostriedky sa nám podarilo zabezpečiť jednak vlastnými zamestnancami, ktorí šili rúška, jednak s pomocou zriaďovateľa BBSK, a jednak cez projektové výzvy zamerané na boj s COVID 19," dodáva riaditeľka zariadenia.

Ako to vyzerá v domove dôchodcov? Čítajte na ďalšej strane