„Naše mesto podporuje realizáciu detských nápadov na zlepšenie mesta,“ zdôrazňuje Vallo. Projekt Deti pre Bratislavu je určený pre žiakov a žiačky vo veku od 7 do 15 rokov.

Táto aktivita podporuje zlepšenia v oblasti mestského prostredia, ekológie, kultúry a sociálnej spolupatričnosti. Prihlášky môžete poslať do piatka 30. apríla.

Projekt „Deti pre Bratislavu“ podporuje realizáciu detských nápadov na zlepšenie mesta. Odmenu 2000 eur môže detský tím využiť na realizáciu svojho projektu. Odmena je podmienená absolvovaním určených workshopov a mentoringu, systematickou prácou na svojom projektovom zámere a jeho záverečnou prezentáciou pred odbornou komisiou a ostatnými deťmi.  

Mesto dá deťom 60-tisíc eur

 Napriek dôsledkom pandémie COVID-19 sa projekt opäť rozhodli podporiť mestskí poslanci Matej Vagač, Adam Berka a Michal Brat a z poslaneckých priorít poskytli celkom 60 000 eur. 

Ide o súťaž projektových zámerov vypracovaných deťmi vzdelávajúcimi sa na základných školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času či v rámci iných vzdelávacích inštitúcii nachádzajúcich sa na území mesta Bratislava.

Projektové zámery sa zameriavajú na riešenie problémov, ktoré sú v detských očiach aktuálne. Základný rámec pre tvorbu projektov je určený dvoma tematickými okruhmi:

1. Ekológia a verejný priestor

2. Solidarita a kultúra

Deti získajú peniaze aj vedomosti

Verejná prezentácia projektových zámerov sa odohrá za účasti primátora mesta Bratislava, ale aj zástupcov a zástupkýň oddelenia kultúry, životného prostredia, sociálnych vecí, Metropolitného inštitútu Bratislavy, Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, či niektorých poslankýň a poslancov hlavného mesta.

Deti tak získajú okrem finančnej odmeny na realizáciu svojho projektového zámeru aj vedomosti zo základov projektového plánovania, prezentačné zručnosti a zdravé sebavedomie do ďalšieho občiansky aktívneho života.  

„Krásne sa ukazuje, ako veľmi takéto projekty pomáhajú vytvárať vzťah ľudí k mestu. Bratislava chce deti počúvať, zaujíma nás ich videnie priestorov a toho, čo potrebujú. Deti vedia perfektne definovať, čo chcú, čo potrebujú a my sa im snažíme na tejto ceste pomôcť,“ hovorí Dana Kleinert, líderka projektu Deti pre Bratislavu. 

Tento ročník súťaže poskytuje priestor pre realizáciu 15 nápadov, s ktorými sa do projektu prihlásia “akčné tímy” žiakov bratislavských škôl. Za každú vzdelávaciu inštitúciu sa môžu prihlásiť maximálne dva tímy, a to jeden za prvý stupeň a jeden za druhý  stupeň.

Kto sa môže zapojiť

Tím musí byť zložený minimálne zo štyroch žiakov a jedného pedagóga, je jedno či učiteľa alebo vychovávateľa.

Prihlášky môžu pedagógovia podávať do piatka 30. apríla prostredníctvom vyplnenia jednoduchého elektronického formulára, ktorý je prístupný TU.   

V minulých ročníkoch tohto podujatia bolo podporených už 26 detských projektov, napríklad divadelné predstavenia v Starom Meste a Rusovciach, náučný ekochodník v Karlovej Vsi, upcyklácia odevov v petržalskej škole, pečenie koláčov pre ľudí bez domova či  pestovanie zeleniny deťmi pre blízku komunitu seniorov.