"Služba je zatiaľ sprístupnená len základnou ponukou rozsvietenia virtuálnej sviece či položenia kytice. Na dopracovaní celkovej vizualizácie, ako aj na aktualizácii pribudnutých hrobových miest sa pracuje," pripomína hovorkyňa. Ľudia, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu na prešovský cintorín osobne prísť, môžu takýmto spôsobom vyjadriť úctu a spomienku na zosnulých.

Na príprave stránok poskytujúcich tieto služby spolupracujú Technické služby mesta Prešov, v ktorých správe sú mestské cintoríny. Spoločnosť pracuje na aktualizácii databáz hrobových miest tak, aby bola doplnená o všetky údaje od roku 2008. Hovorkyňa vysvetlila, že na stránke www.cintoriny.sk je teda možné túto službu využiť na základe vyplnených údajov vo  vyhľadávacom formulári. Po zobrazení zosnulých treba kliknúť na  konkrétne meno a zobrazí sa ďalšia strana s podkladovou digitálnou mapou cintorína a tabuľkou s formulárom hrobu.

Vo formulári hrobu záujemca označí záložku Sviečky alebo Kvety následne sa tabuľka s  formulárom hrobu zavrie a na príslušnom hrobe umiestnenom do stredu sa zobrazí zapálená sviečka alebo položená kytica.

Mesto Prešov má v súčasnosti len na hlavnom cintoríne 16.000 hrobových miest. S prihliadnutím na technické možnosti zatiaľ nie je možné zobraziť aj vizualizáciu hrobových miest. Podľa hovorkyne je táto služba v štádiu realizácie a začiatkom nasledujúceho roka by mohla byť úspešne spracovaná a sprístupnená verejnosti.

Hovorkyňa uviedla, že v  budúcnosti uvažujú aj nad ďalšími doplnkovými službami, ktoré sa ponúkajú najmä v zahraničí, a to napríklad možnosť objednať si smútočný veniec či skutočnú kyticu na jednotlivé hroby.