Čo o nás prezradia

Pri analýze očí sa sleduje ich veľkosť, očný kontakt, zaostrenie a farba. „Ľudia s veľkými očami majú silné emócie a umelecké nadanie. Často však nie sú dosť opatrní vo financiách. Ľudia s malými očami opatrní sú, pri rozhodovaní uvažujú komplexne a zvažuju všetky možnosti, kým niečo podniknú,“ vysvetľuje ezoterička Daniela Paculíková z vesti.sk. Veľké oči nie sú podľa nej nutne lepšie než malé, len sú iné z hľadiska osobnosti.

 

Prvé analýzy očí týchto politikov robila ezoterička pred rokom. Dnes sa na ne pozrela znova a potvrdila, že všetko stále platí. Mnohé sa potvrdilo aj v praxi. 

„Ak chceme človeka úplne prečítať, je potrebné si všímať aj jeho gestikuláciu, ktorú používa pri konkrétnej komunikácii či vyhlásení,“ dopĺňa odborníčka s tým, že celkový obraz dokresľujú aj vrásky v určitých oblastiach tváre.

Pozrite sa, čo vyčítala odborníčka z očí našich politikov.

Zuzana Čaputová – má oči fénixa

Zuzana Čaputová
Zdroj: Martin Baumann

Tieto oči sú veľké, jasné a pôvabné, ozdobené okrúhlymi viečkami s pekne vykrojeným spodným okrajom. Zornice sú tiež dosť veľké a zaberajú viac než 2/3 celého oka. Ľudia s týmito očami sú láskaví, šľachetní, tešia sa bohatstvu, sláve, láske a moci. Rovnako ako mýtický vták fénix predstavuje ženskú moc a autoritu, ktorá vrcholí v postavení kráľovnej.

Ďalších politikov nájdete na nasledujúcej strane >>