Pitný režim pre cca 110 zdravotníkov a pacientov

Situáciu komplikuje samotný núdzový stav a činnosti súvisiace napríklad so zabezpečovaním stravy a pitného režimu, nakoľko nemocničná kuchyňa má v tomto ohľade sťaženú situáciu: „Celá Infekčná klinika je teraz červenou zónou, kde sa môže pohybovať len určitá skupina ľudí,“ upresňuje Doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. z infektologickej kliniky na Kramároch. Spoločnosť BUDIŠ a.s. sa aj preto rozhodla, že pomôže zásobou pitného režimu. „Na kliniku sme v tomto vypätom období doviezli kompletné zásoby pitného režimu v podobne minerálnych vôd Budiš, Fatra, Gemerka a pramenitej vody Zlatá studňa pre 110 lekárov a sestier, ako aj 40 pacientom bojujúcim s koronavírusom, pretože príjem minerálov a pitný režim je veľmi dôležitý. Okrem toho navezieme v rovnakom zložení zásoby na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach. Zloženie vody sme konzultovali s prednostom kliniky, aby bolo vyhovujúce pre lekársky tím aj pacientov. Vzhľadom na to, že zdravotnícky personál nemá prístup do iných častí nemocnice, poskytli sme im 3 kávovary s kávou Smit&Dorlas ako aj Afri colu s vysokým obsahom kofeínu,“ hovorí generálny riaditeľ BUDIŠ a.s. Andrej Hronský.

.
Zdroj: red

Okrem toho BUDIŠ a.s. zaobstará pitný režim aj všetkým štyrom štátnym laboratóriám, ktoré testujú vzorky na ochorenie COVID-19. Aj v tomto prípade zdravotníci fungujú 24/7, preto im zabezpečí aj dostatočný prísun kofeínu v colových nápojoch Afri cola. A Záchrannej zdravotnej službe v Bratislave, ktorá je v krajských aj okresných mestách s celkovo 88 stanovišťami na Slovensku.