"Vybrané parkovacie miesta sa zmenia na otvorený verejný priestor so zmenenou funkciou. Je to medzinárodná iniciatíva, ktorá prináša kritický pohľad na užívanie verejného priestoru," povedal organizátor Michal Sládek z občianskeho združenia Archimera.

Park(ing) Day v hlavnom meste bude dnes od 12.00 hodiny do večera v Starom meste, v blízkosti námestia Slovenského národného povstania. Svoje parkovacie miesto ponúkol aj primátor mesta Milan Ftáčnik. Na tomto mieste na Klobučníckej ulici nájdete organizátorov a členov občianskeho združenia.

"Táto iniciatíva vytvára polemiku o využívaní verejného priestoru. Ak máme právo niekde na verejnosti odložiť svoje auto, tak potom by sme mali mať právo použiť ten istý priestor na iné aktivity, napríklad posedenie s priateľmi alebo vystavenie kvetov," dodal Sládek.