„Vážená pani Mgr. Slávka M., týmto sa Vám úprimne ospravedlňujeme za šírenie nepravdivých informácií o Vašej osobe, o Vašich vyučovacích schopnostiach  a skúsenostiach týkajúcich sa Vášho pôsobenia na Základnej škole v Slovinkách a za šírenie nepravdivých údajov o Vašom prístupe k žiakom jednej triedy prvého stupňa Základnej školy v Slovinkách.

Zverejnené informácie sa nezakladajú na pravde, za čo sa Vám týmto ospravedlňujeme. News and Media Holding, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281, vydavateľ denníka PLUS JEDEN DEŇ a prevádzkovateľ webstránky www.pluska.sk.“