"Bývalé vedenie spoločnosti OLO, nominované za bývalého bratislavského primátora Iva Nesrovnala, počas predchádzajúcich odstávok spaľovne v rokoch 2016 až 2018 zmluvne dohodlo dočasné uskladňovanie komunálneho odpadu v areáli spoločnosti Vassal EKO na Lieskovskej ceste (v súčasnosti Bratislavská recyklačná)," informovala TASR firma OLO. Dialo sa tak napriek tomu, že tento odpad mal byť po ukončení technologických odstávok následne prevezený do spaľovne a zhodnotený, podľa nového vedenia OLO sa tak nestalo.

Reportáž P1 smeti a ich likvidácia
Na obr. Bratislavská spaľovňa
Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

Nový manažment firmy zároveň zistil nezrovnalosti vo vykazovaní odpadu, konkrétne nesprávne uvedenie údajov v ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018. "Na základe týchto zistení spoločnosť OLO odovzdala opravené ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018. Zároveň spoločnosť OLO začala rokovanie s Bratislavskou recyklačnou, ako nástupníckou spoločnosťou po Vassal EKO, cieľom je naloženie s predmetným odpadom v súlade s platnou legislatívou," uviedla firma OLO.