Deti sa učia doma, čo spôsobuje problémy. Na čo majú pamätať učitelia a na čo rodičia?

Rodičia si majú udržať dobrú náladu, lásku k deťom a nervy na uzde. Musia mať vytrvalosť, optimizmus a nádej - to sa prenesie aj na deti. Učitelia majú pamätať na svoje poslanie - poľudštenie malého človiečika. Každý učiteľ by sa mal zamyslieť, čo môže urobiť pre žiakov. Najmä triedni - ostať so žiakmi a ich rodičmi v kontakte, pýtať sa ich, čo potrebujú.

Rodičia sa sťažujú, že učivo je ťažké, nevedia s deťmi riešiť úlohy...

Keď žiak nevie riešiť úlohy a nevie to ani rodič, odporúčam, aby si pozreli učebnice. Aj staršie, kde sú základy, aby žiak aj rodič pochopili určité veci. Ale ani to nemusí pomôcť. Rodič by však nemal upadať do zúfalstva. Naučiť je povinnosťou školy, treba konzultovať s učiteľom, ako učebnú látku naučiť. Menej funkčné učivo by mal učiteľ odporučiť vynechať. A treba opakovať látku.

Kedy sa podľa vás školy vrátia do bežného režimu?

Som skôr reálny pesimista. Predpokladám, že v septembri.

1950: Drevené lavice, jednoducho vybavené triedy.
1950: Drevené lavice, jednoducho vybavené triedy.
Zdroj: archív