K obnove malo dôjsť vždy k dátumu zániku VO alebo zmenšenia jeho územia. Navrhovaná novela mala najmä umožniť zákonom obnovenie obce z územia alebo časti územia zanikajúceho vojenského obvodu za podmienok, že katastrálne územie tejto obce nebolo celé pojaté do vojenského obvodu a zároveň obyvatelia boli vysťahovaní.

Ďalej mala vyčleniť z majetku štátu ten, ktorý sa môže stať majetkom obnovenej obce. Právna úprava mala tiež definovať mechanizmus výkonu samosprávnych funkcií do doby zvolenia orgánov samosprávy obnovenej obce. Jureňa návrhom reagoval na petíciu 1097 žijúcich obyvateľov vysťahovanej obce, ktorú zorganizovalo Združenie za obnovu obce Ľubické Kúpele.

"V petícii žiadajú vytvorenie legislatívnych podmienok na obnovu samostatnej a životaschopnej obce Ľubické Kúpele a umožnenie jej vysťahovaným obyvateľom, ich potomkom a ostatným občanom Slovenskej republiky súčasne so zánikom Vojenského obvodu Javorina opätovne osídliť rodnú hrudu," priblížil obsah petície exminister pôdohospodárstva. Pripomenul, že o znovuosídlenie dotknutého územia sa pokúšajú pôvodní obyvatelia obce a ich potomkovia viacerými zákonnými formami už od roku 1992, no doposiaľ neúspešne.

Zdôraznil, že súčasná legislatíva nepredpokladá potrebu obnovy obce z územia vojenského obvodu, hoci v minulosti platné zákonné úpravy takúto možnosť pripúšťali. S obnovou samostatnej obce Ľubické Kúpele sa neuvažuje ani pri pripravovanom rušení VO Javorina. Jej územie je ponúkané obci, ktorá dnes susedí s vojenským obvodom. Podľa Jureňu teda ide o ďalšiu "skrivodlivosť páchanú na vysťahovaných obyvateľoch, pretože ich prakticky vylúči z možností vykonávať samosprávu, urbanizovať a opätovne osídľovať rodnú zem".

Poslanec je však presvedčený, že "krivdu je nevyhnutné napraviť a umožniť pôvodným obyvateľom a ich potomkom návrat domov a tiež umožniť im správu vlastného územia". Znovuzriadením obce Ľubické Kúpele sa zaoberala NR SR aj v minulom volebnom období. Parlament vtedy schválil novelu zákona o obecnom zriadení, na základe ktorej sa mala obec obnoviť.

Generálny prokurátor a 32 poslancov však podali podania na Ústavný súd SR, ktorý tak mal rozhodnúť o súlade niektorých ustanovení zákona o obecnom zriadení s Ústavou SR a Európskou chartou miestnej samosprávy. ÚS SR napokon rozhodol o pozastavení účinnosti všetkých napadnutých ustanovení zákona. Zároveň sa stotožnil s názorom generálneho prokurátora, podľa ktorého môže aplikácia ustanovenia obnovujúceho obec Ľubické Kúpele vyvolať nežiaduci protiústavný precedens v prípade "obnovenia" obce.