Svoju úctu im teraz vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová. „S hlbokým zármutkom som sa dozvedela od komory sestier, že za posledné obdobie nás navždy opustilo päť ich kolegýň a jeden kolega. Podľahli zákernému vírusu. Úprimnú sústrasť vyjadrujem rodine pani Margity Kosturíkovej, Danky Hlozákovej, Moniky Hurnej, Janky Backovej, Milady Koperovej a pána Jozefa Horňáka. Česť ich pamiatke,“ napísala prezidentka na sociálnej sieti.


„Ministerstvo zdravotníctva vyjadruje hlbokú ľútosť nad každým jedným strateným životom a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám a blízkym,” uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.


„V súčasnosti evidujeme 3110 aktívnych prípadov COVID-19 medzi zdravotníckymi pracovníkmi a od začiatku pandémie evidujeme 11 814 uzavretých prípadov COVID-19 medzi zdravotníkmi,“ povedala nám hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

Za týmito menami sú príbehy. Príbehy sestričiek, ich rodín, kolegov, pacientov. Tieto tragédie nie sú osobné, týkajú sa mnohých, týkajú sa nás všetkých.

Margita Kosturíková († 62)  

Margita Kosturíková († 62) bola veľká bojovníčka
Zdroj: facebook

„Po veľmi dlhej a náročnej hospitalizácii nás  opustila naša mama a starká. Sú veci, s ktorými sa vyrovnávame veľmi ťažko a smrť blízkeho človeka, obzvlášť mamy,  patrí medzi tie najťažšie,“ napísala na sociálnej sieti jej dcéra Monika.

Podľa rodiny a kolegov to vola veľká bojovníčka. Posledný deň  v práci testovala kolegov, klientov a nakoniec aj seba. Bol pozitívna. COVID sa jej po 5 týždňoch ťažkého boja stal osudným. 

„Margita Kosturíková bola osobnosť, ktorá svoj profesionálny život venovala ošetrovateľstvu a prispela k jej celkovému rozvoju. Viac ako 30 rokov pracovala na jednom pracovisku a to v Centre sociálnych služieb LIKAVA. Od roku 1999 v manažérskej funkcii,“ povedal nám riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Lukáš Kober.
 

Stála pri zrode novovzniknutého špecializovaného zariadenia, kde jej snaha vyústila do umiestnenia klientov na jednotlivé oddelenia podľa lekárskych diagnóz, čím sa zlepšila kvalita života klientov. V roku 2006 bola zvolená na pozíciu viceprezidentky komory sestier a túto funkciu zastávala štyri volebné obdobia.

Ako viceprezidentka bojovala za zachovanie pozície sestry v zariadeniach sociálnych služieb,  aby klienti aj v nezdravotníckych zariadeniach mali dostupnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť. Publikovala v odborných periodikách, organizovala odborné konferencie v oblasti starostlivosti o klientov s Alzheimerovou chorobou. Za svoju prácu dostala ocenenie Biele srdce.

O lekároch a sestričkách z Vojenskej nemocnice a špeciálne oddelenia ARO, kde strávila posledných päť týždňoch života, sa sestrička Margita Kosturíková vyjadrovala ako o anjeloch. „Aj vďaka nim sme mali nádej,  lebo bojovali a nevzdávali sa do úplného jej konca,“ dodáva jej dcéra

„S láskou spomíname na túto výnimočnú ženu. Bola veľká bojovníčka po každej stránke,“ znelo zo všetkých strán na jej stredajšom pohrebe.