Veľký dar pre všetkých študentov Stavebnej Fakulty STU odovzdala v pondelok spoločnosť Penta Real Estate. Nové 3D tlačiarne im majú slúžiť na tlač stavebných a architektonických modelov. Technológia virtuálnej reality má pomôcť pri výskume zvuku v priestore. Celková hodnota tohto vybavenia špičkovej kvality bola15 000 eur. „Podpora vedy a výskumu na univerzitách je pre nás dôležitá nielen z pohľadu vzdelávania študentov, ale aj z hľadiska vývoja inovácií a nových technologických riešení, ktoré môžeme aplikovať v našich projektoch. Som preto presvedčený, že nová učebňa s najmodernejším zariadením je dobrou investíciou do dlhodobého úspechu univerzity, nás ako developera a celkovo slovenskej spoločnosti,“ informoval Juraj Nevolník výkoný riaditeľ v Penta Real Estate Slovensko.

Nová dvojhlavová 3D tlačiareň
Nová dvojhlavová 3D tlačiareň
Zdroj: Martin Labudík

Spolupráca medzi spoločnosťou Penta a Stavebnou Fakultou STU stále pokračuje a má veľmi prínosný dopad na študentov. Umožňuje im pravidelné exkurzie na stavbách a zapájajú ich aj do spoločných prednášok a súťaží. „Prepojenie pedagogického procesu so stavebnou praxou je nevyhnutnou podmienkou skvalitňovania vzdelávacieho procesu. Preto veľmi vítame spoluprácu so spoločnosťou Penta Real Estate, kde sa otvárajú pre našich študentov ďalšie možnosti kontaktu s najmodernejšími stavebnými technológiami priamo v praxi,“ doplnil profesor Stanislav Unčík, dekan Stavebnej Fakulty STU.

Samotní doktorandi a študenti majú z nového vybavenia veľký úžitok .Obrovský výkon zariadení im má veľmi zvýhodniť prácu na ich projektoch. „Jedná sa o výkonné dvojhlavové tlačiarne, ktoré sú jediné dostupné v Bratislave. Dokážu vytlačiť detailne spracovaný model hradu Beckov za 19 hodín. Je to obrovská výhoda, že niečo takéto majú teraz študenti k dispozícii“, dodal doktorand Pavol Pilař.