Mladý vedec Univerzity Komenského v Bratislave Daniel Jablonski spolu s kolegami z Nemecka a Švajčiarska identifikoval nový druh hada v Európe. Nejde o užovku obojkovú (Natrix natrix), ktorá hojne žije na Slovensku a vzbudzuje v nás strach. No netreba sa obávať – hoci má ostré zuby a môže vás vo výnimočnej situácii uhryznúť, v zuboch nemá jed.

Nový druh dostal pomenovanie Natrix helvetica a od ostatných užoviek sa líši odlišným zafarbením. „Má výrazné čierne šijové škvrny, na chrbte má dva rady s malými škvrnkami. Je pomerne robustný, dĺžka dosahuje približne 1 meter. Živí sa prevažne obojživelníkmi a rybami,“ informuje Univerzita Komenského o objave medzinárodného tímu, v ktorom pracuje aj slovenský vedec Daniel Jablonski z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty.

Nový druh sa vyskytuje od rieky Rýn v Nemecku až po Pyreneje (vrátane Britských ostrovov a Apeninského polostrova), má odlišné zafarbenie – výrazné čierne šijové škvrny, na chrbte má dva rady s malými škvrnkami. Je pomerne robustný, dĺžka dosahuje približne 1 meter. Živí sa prevažne obojživelníkmi a rybami.

Tri nové objavy

Tento objav tak zvýšil počet žijúcich hadov a stavovcov všeobecne v Európe o ďalší druh. „I napriek tomu, že Európa patrí k najštudovanejším regiónom sveta, v tomto roku ide už o tretí druh plaza, ktorý je na základe molekulárnych údajov preklasifikovaný na samostatnú druhovú úroveň,“ upozorňuje zoológ Jablonski.

V januári vedci publikovali štúdiu o novom druhu jaštera z oblasti juhozápadného Balkánu a vo februári o novom druhu zmije z južného Albánska a severného Grécka. Štúdie o týchto objavoch, na ktorých sa podieľal Daniel Jablonski, uverejnili medzinárodné vedecké časopisy Scientific Reports, Molecular Phylogenetics and Evolution a Zootaxa.

Zmija je náš jediný jedovatý had

Užovky nie sú napriek ostrým zubom pre človeka nebezpečné. No na pozore sa treba mať pred vretenicou, nazývanou aj zmija. Natrafiť na ňu môžete skôr v prírode – na rúbaniskách, lesných pasekách, pri potôčkoch, na okrajoch polí.

Po uhryznutí vretenicou postihnutého človeka upokojte, ranu očistite mydlom a vodou a končatinu mu znehybnite. V žiadnom prípade neskúšajte scény z filmov, kedy sa záchranár prisaje na ranu a pokúša sa nasať a vypľuť jed. Zabudnite aj na alkohol, škrtidlo, vytláčanie, vypaľovanie a chladenie rany.

Vždy odvezte uštipnutého človeka ho do najbližšej nemocnice alebo privolajte záchrannú zdravotnú službu.