Historicky prvýkrát sa budú žiaci v tomto školskom roku finančne vzdelávať bez toho, aby sa museli učiť niečo naspamäť a nepribudne im dokonca ani žiadna ďalšia vyučovacia hodina navyše.

Jedinečnosť nového programu FinQ je založená na metodológii, ktorú vytvorili slovenskí experti tak, aby sa finančná kultúra rozvíjala na už existujúcich predmetoch. Reálne pokroky žiakov budú overovať formou testov. Približne 2 400 žiakov má za sebou prvý vstupný test programu FinQ!

2400 žiakov absolvovalo v piatok vstupné testy.
2400 žiakov absolvovalo v piatok vstupné testy.
Zdroj: Tatiana Slivková

Pilotný program FinQ štartuje na 25 vybraných základných a stredných školách po celom Slovensku.

Pred spustením pilotu učitelia, koordinátori a riaditelia škôl absolvovali dištančné aj prezenčné vzdelávanie a dotazníkový prieskum. Podľa neho sa pedagógovia zhodli, že finančné vzdelanie detí je zväčša na úrovni úplných začiatočníkov.

Ovplyvňuje ho socioekonomické prostredie a aj fakt, že rodičia málo rozvíjajú finančnú kultúru svojich detí. Veľkou prekážkou v získavaní finančnej gramotnosti v škole je nedostatočná príprava a vzdelanie v oblasti finančnej kultúry samotných pedagógov.

Do škôl prichádza program na zvýšenie finančnej gramotnosti, s ktorou majú naše deti problém.
Do škôl prichádza program na zvýšenie finančnej gramotnosti, s ktorou majú naše deti problém.
Zdroj: Tatiana Slivková

,,Sám som veľmi zvedavý, na akej úrovni finančného vzdelania sa nachádzajú naši žiaci. Naša škola k tomuto projektu pristúpila s veľkým nadšením, pretože je kvalitne prepracovaný, aktuálny a dôležitý. Už len tým, že  učitelia majú v celom programe jasno, je veľký predpoklad, že to s radosťou a prehľadom odovzdajú aj žiakom,“hovorí Pavel Sadloň, prezident Zväzu školských asociácií a združení SR a riaditeľ Gymnázia L. Sáru v Bratislave, na ktorom sa v piatok uskutočnili prvé testy žiakov.

,,Výsledky analýzy, ktorú sme urobili pred spustením programu ukázali, že slovenskí žiaci dosahujú podpriemernú úroveň finančnej gramotnosti, čo úzko súvisí s tým, že čítajú slabo s porozumením a majú aj nízku matematickú gramotnosť,“približuje Darina De Jaegher, hlavná odborná expertka programu FinQ. To by sa teraz malo zmeniť.

„Napredovanie žiakov budeme pravidelne monitorovať a vyhodnocovať v porovnaní s kontrolnými triedami, v ktorých program FinQ aplikovaný na vyučovaní nebude. Prvé výsledky sa dozvieme už začiatkom októbra,“ uzatvára Danica Lacová, programová riaditeľka FinQ.

Prečítajte si tiež: