Miroslave ešte pred operáciou jej obvodná lekárka zdôraznila, aby si určite zavolala pre výsledky, čo podľa nej niekoľkokrát zopakovala. „Operovať ma mali v nitrianskej nemocnici, a tak som na radu doktorky volala k nej pre výsledky, lenže to, čo ma čakalo potom ma úplne šokovalo,“ spomína na začiatok svojho neuveriteľného prípadu nahnevaná žena. „Keď som do centra volala pre výsledky, nikdy ma nevedeli prepojiť. Pri mojom asi piatom pokuse mi pani na recepcii povedala, že preto ma oni nevedia prepojiť, lebo nemám zaplatený kredit! A bez toho ma vraj nedokážu prepojiť k lekárke, čo ma úplne zarazilo,“ pokračuje v opise svojho zážitku Miroslava, ktorá nechápala, že keď ona si svoj paušál na mobile platí, aký kredit by mala ešte platiť centru, aby ju prepojili.

Bez platenia nie je spojenie

Prekvapenia sa Miroslave dostalo aj pri vysvetlení, za čo a akú čiastku musí centru zaplatiť. „Bolo mi oznámené, že za dvojtýždňový kredit priamo do mojej ambulancie musím zaplatiť 10 eur, ročný do tej istej ambulancie stojí 30 eur, a ak by som chcela ročný do všetkých ambulancií tak zaplatím 70 eur,“prezradila znechutene Nitrianka a s úctou „ponuku“ medicínskeho centra odmietla. Smutné a zarážajúce na celej situácii je, že Miroslava pracuje v Bratislave, takže ísť si pre výsledky osobne jej časovo vôbec nevyhovuje. „Takto som sa na azda ani desaťkrát v priebehu približne dvoch týždňov nedokázala dozvedieť moje výsledky, čo ma veľmi hnevalo. Ako som pochopila, alebo si zaplatím u nich nejaký kredit, alebo sa k mojej lekárke nedovolám nikdy,“dodala rozhorčene.

Balík osobnej starostlivosti

Prirodzene, zaujímala nás i reakcia druhej strany. „V prvom rade, v našej spoločnosti pacient, ktorý niečo potrebuje nekomunikuje priamo so samotnou ambulanciou, ale s call centrom, pretože lekár sa má v pracovnom čase v prvom rade venovať pacientom v ordinácii. Žiadny náš pacient sa priamo k lekárovi nedovolá, ak to nie je ozaj nevyhnutné. V druhom rade sa nejedná o kredit, ale o Balík osobnej starostlivosti, ktorého súčasťou je aj komunikácia cez call centrum,“ vysvetlil Tomáš Kráľ, manažér komunikácie ProCare a Svet zdravia. Sám však uviedol, že nechápe, prečo si na výsledky pacientka nezatelefonovala, alebo sa ich nedožadovala, priamo tam, kde ju operovali.

Došlo k nedorozumeniu

Zvedaví sme boli aj na to, čo s tým, keď Miroslave samotná lekárka zdôrazňovala, aby si zavolala pre výsledky operácie, ktorú absolvovala v nitrianskej nemocnici, teda v štátnej inštitúcii? „V celom prípade došlo k nedorozumeniu. Ona jej síce povedala, aby jej zavolala, keďže predtým sa dovolala bez problémov, lebo mala u nás predplatený trojmesačný Balík osobnej starostlivosti. Jeho lehota však medzitým uplynula, takže zostala akoby neaktívnym pacientom, bez možnosti dovolať sa cez call centrum k svojej lekárke. Nám síce povedala, že s lekárkou aj so všetkým u nás je spokojná, pokračovať v niektorom s nami ponúkaných balíkov ale odmietla. Z toho vyplýva, že lekárku bude navštevovať i naďalej, lenže už sa jej nedovolá a bude je musieť zakaždým navštíviť osobne,“ dodal na záver T. Kráľ.

Čo na to Ministerstvo zdravotníctva?

„V ambulanciách nie je možné vyberať žiadne poplatky okrem tých, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi. V poriadku je to ale vtedy, ak ide o spoplatnenie dodatočných služieb pre pacientov, teda napríklad ak ide o call centrum, konzultácie po telefóne či sms- notifikáciu. Pacient na báze dobrovoľnosti môže mať zmluvnú možnosť využívať služby, ktoré nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti ani službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa zákona (napr. už spomínané call centrum, manažment pacienta, sms notifikácia),“ vysvetlila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.