Do neskorých hodín zasadal na Mestskom úrade vo Svite krízový štáb s cieľom vyriešiť situáciu. "V záujme ochrany zdravia, majetku a života občanov musel byť most uzavretý. Jeho stav bol dlhodobo nepriaznivý a, žiaľ, muselo dôjsť až k tomuto bezpečnostnému opatreniu," objasnila primátorka Svitu Dáša Vojsovičová.

Dodala, že napriek stretnutiu so zainteresovanými stranami, ktoré sa uskutočnilo už pred pár mesiacmi, sa mestu nepodarilo túto neuspokojivú situáciu zatiaľ vyriešiť aj vzhľadom na vlastnícke a katastrálne pomery. Aktuálne prebieha stretnutie so statikom a primátorka predpokladá určenie ďalšieho postupu na základe jeho vyjadrení a odporúčaní.

"Je, samozrejme, v mojom záujme aj v záujme mesta doriešiť situáciu v čo najkratšom čase a čo najefektívnejšie,"uzavrela Vojsovičová. Most do Lopušnej doliny využívajú jednak motoristi na prístup k rekreačným nehnuteľnostiam, počas zimy aj do tamojších lyžiarskych stredísk, zároveň cezeň prechádza aj množstvo cyklistov.