Prevádzkovateľ neplánuje obmedziť vysielanie len na hlavné mesto SR. Zmluvu už má podpísanú s Popradom a rokuje s ďalšími krajskými mestami. "Zároveň rokujeme so Železnicami Slovenskej republiky o implementovaní LCD monitorov s obsahom televízie aj do železničných osobných vozňov," priblížil Lím.

Vysielaný obsah budú majoritne tvoriť dokumentárne filmy zamerané na problematiku ochrany životného prostredia. Poskytovať by ich mali organizátori medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm. "Taktiež pripravujeme v spolupráci s ďalšími partnermi náučno-populárne monotematické filmy, ktoré sa budú venovať takým otázkam, ako je dopravná výchova, bezpečnosť cestnej premávky či kulinárstvo," dodal. Atraktívnym pre samosprávy by mal byť aj zámer vytvoriť priestor pre turistickú propagáciu. Prevádzkovateľ plánuje v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a starostami obcí pripravovať filmové pozvánky do jednotlivých regiónov a miest.

Vysielaný obraz by mal byť doplnený o titulkové spravodajstvo. Okrem tradičných okruhov, ako je politika, ekonomika či šport, chýbať by nemali ani aktuality z regiónu, v ktorom bude televízia vysielať. "Budeme samozrejme pripravovať aj informácie, ktoré budú dopravného charakteru a budú o výlukách spojov, možnostiach prestupu, obmedzení niektorých liniek alebo ich zrušení," povedal.

Celý projekt bude financovať výlučne prevádzkovateľ. Svoje náklady plánuje vykryť vysielaním reklamy, ktorá by mala tvoriť do 20 percent z celkového vysielacieho času televízie.