Celková obnova, spoločne s výstavbou mestskej podzemnej garáže, má vyjsť zhruba na 20 miliónov eur.

Novú podobu takzvaného Živého námestia vytvoril nemecký ateliér Loidl, ktorý vzišiel z medzinárodnej architektonickej súťaže.

Jeho návrh sceľuje priestor troch námestí s rozlohou takmer 35 000 štvorcových metrov tým, že všetky povrchy dáva na jednu úroveň a od straňuje zbytočné bariéry. Pohyb peších sa tak má zjednodušiť na všetkých častiach námestia.  

„Návrh ponúka kvalitnejší priestor na stretávanie sa ľudí. Rieši komplikovanú dopravnú situáciu, ktorá tu bola vždy na úkor ľudí, a pristupuje správne aj k novým klimatickým nárokom. Na novom námestí bude o 1000 m2 viac zelene," priblížil v stredu primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Do verejného priestoru sa má vrátiť aj kamenná dlažba. Doprava na hornej časti Námestia SNP bude prísnejšie regulovaná, a to od pošty smerom dole. Po novom nebude možné prejsť autom medzi Štúrovou ulicou a priestorom pred obchodným domom Prior.

Pamätník SNP sa podľa mesta stane prístupnejší z viacerých strán a rozšíri sa plocha zelene v jeho okolí.

„Pre Kaplnku sv. Jakuba architekti zase navrhujú atraktívnejšiu prezentáciu archeologických pozostatkov kaplnky a histórie tohto miesta,“ spresnili zástupcovia mesta.

Architekti upozorňujú, že človek prechádzajúci cez tieto námestia v centre Bratislavy v súčasnosti málo vníma okolostojace budovy, ktoré pritom z architektonického hľadiska odzrkadľujú históriu hlavného mesta. Napríklad je to kláštor Milosrdných bratov,  alebo budovy hlavnej pošty, historickej mestskej sporiteľne, funkcionalistických družstevných domov, prvý obchodný dom Brouk a Babka či obchodný dom Prior a hotel Kyjev.

Zmeny v doprave

Logiga novej dopravy v tomto novom priestore bude znamenať menej prechádzajúcich áut. Námestie však nebude pre autá celkom uzavreté. Pre zlepšenie električkovej dopravy a vyrovnanie koľajovej trate sa počíta s presunutím električkovej zastávky bližšie k Bellušovým družstevným domom.

Na Kamenné námestie a Námestie SNP sa má postupne presunúť i trolejbusová doprava. Doprave má okrem efektívnejšieho využitia Dunajskej ulice pomôcť aj podzemné parkovanie na Kamennom námestí.


„Som presvedčený, že v roku 2024 - 2025 tu budeme mať nový priestor," vyhlásil Vallo s tým, že tento i budúci rok sa počíta sa archeologickými prieskumami.

Projekt má vyjsť zhruba na 20 miliónov eur, z toho desať miliónov eur pôjde do verejného priestoru, šesť miliónov eur na výstavbu podzemnej garáže a časť peňazí pôjde aj na rekonštrukciu električkových koľají, aby do nich neskôr už nebolo potrebné zasahovať. 
   

Zjednocovanie námestia sa už začalo, pozrite si zaujímavé detaily.

Dom kultrúry po starom.
Zdroj: facebook / Matúš Vallo má rád Bratislavu
Dom kultúry po novom
Zdroj: facebook / Matúš Vallo má rád Bratislavu