Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová a minister financií SR Ladislav Kamenický informovali o možnosti v niektorých prípadoch podať „papierové“ daňové priznanie k dani z príjmu a zaplatiť daň bez podaného oznámenia odkladu až do konca mája.

Koho sa zmena termínu týka 

„Finančná správa za ostatné obdobie prijala celý rad opatrení, aby chránila nielen našich klientov, ale aj zamestnancov pred šírením koronavírusu. Chceme uľahčiť podávanie daňových priznaní k dani z príjmu tým subjektom, ktoré nie sú s nami povinné komunikovať elektronicky. Vyjdeme im v ústrety aj tak, že ak podajú daňové priznanie a zaplatia daň do konca mája (do 31.5.), budeme naň prihliadať ako na podanie spravené v lehote a v lehote aj zaplatené. Nemusia nám tento „odklad“ nijako oznamovať,“ povedala prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.  

Finančná správa upozorňuje, že opatrenie sa týka len tých, ktorí s finančnou správou nie sú povinní komunikovať elektronicky.

Netýka sa to teda platiteľov DPH, právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a fyzických osôb podnikateľov. Tí komunikujú s finančnou správou elektronicky a majú tak iné možnosti komunikácie ako osobný kontakt. Daňovníci majú navyše zákonnú možnosť si podanie daňového priznania odložiť. 

Zoznam nájdete na ďalšej strane