Aj keď navonok vidíme len dezinfekčné prostriedky pri dverách  a dôkladnejšie upratovane, toho, čo firmy robia, aby ich priestory boli čo najmenej rizikové, je omnoho viac.

Vytvárajú pracovné tímy, ktoré sa nestretnú

K najčastejšiemu a najvýhodnejšiemu riešeniu patrí rozdelenie zamestnancov na približne tri pracovné tímy, ktoré sa navzájom nestretávajú.

Základný princíp tohto rozdelenie je najmä v tom, že sa jednotliví členovia nebudú stretávať s ďalšími členmi tímov, a to v priestoroch kancelárií, ani mimo nich. Ako to funguje?

Tím 1 sa strieda na pracovisku s tímom 2, zatiaľčo tím 3 nepracuje. V prípade pracovísk, kde sa pracuje na smeny, je ideálne, ak sa podarí zabezpečiť aby nedochádzalo k stretávaniu pracovných smien. S tým súvisí aj upravená a načasovaná prestávka na jedlo tak, aby sa znížil počet ľudí v tom istom čase na jednom mieste bez rúšok.

Čo je mokré, nie je čisté

Už od začiatku pandémie spoločnosti považujú za základ boja proti koronavírusu  čisté pracovné prostredie, ktoré  dovtedy systematicky neriešili alebo mu nevenovali dostatočnú pozornosť.

Ak upratovacie spoločnosti pretierali podlahu len vlhkým mopom a pracovné stoly dezinfekčnými utierkami, je zrejmé, že toto dnes nestačí. Situácia ohľadne hygieny na pracovisku jasne ukázala, že veľa firiem doteraz volilo nevhodné pracovné postupy, technológie či zamestnávali neprofesionálne upratovacie firmy.

Takto je dezinfekcia účinnejšia 

„Nie všetko vyčistíte len dezinfekčným prostriedkom. Ľudia si neuvedomujú, že účinnosť dezinfekcie klesá, ak ste predtým povrch nevyčistili,“ zdôrazňuje Pavol Galo zo spoločnosti Kärcher. Vhodným riešením, ktoré začína využívať stále viac firiem, je podľa neho čistenie parou, ktorá odstráni nečistoty a vie zlikvidovať väčšinu bežných baktérií a obalených vírusov. „Profesionálne parné čističe sú certifikované aj na dezinfekciu povrchov kontaminovaných koronavírusom. Pritom k nesporným výhodám čistenia parou v porovnaní s chemickou dezinfekciou patrí aj skutočnosť, že enormne znižuje riziko ochorenia prenosom z povrchu,“ dodáva Galo.     

Nepodceňujte vetranie!

Prirodzené vetranie oknami, ani nárazové ani kontinuálne, nezabezpečí stálu výmenu vzduchu tak kvalitne, ako vetranie nútené. Navyše spôsobí nestabilné tlakové pomery medzi miestnosťami v budove podľa aktuálnych vonkajších klimatických podmienok.

„Prirodzené prevetrávanie, hoci môže byť odporúčané, nemá významný efekt. Naopak, v prípade väčšieho prúdenia vzduchu cez celú budovu môže dochádzať k zníženiu prípadne zvýšeniu  relatívnej vlhkosti vzduchu, čo zvyšuje šancu prenosu infekcií a prúdenie vzduchu samotného zase unášanie patogénov na väčšiu vzdialenosť," pripomína Daniel Javorský zo spoločnosti Norder.

Túto teplotu vírusy neznášajú

Väčšiu ochranu zdravia na pracovisku docielime vetraním cez vzduchotechniku. Tu je však nutné dodržiavať pravidelný servis a údržbu, aby nenarobila viac škody ako osohu. „To zahŕňa aj menenie filtračných vložiek do vzduchotechniky prípadne FCU systémov“ zdôrazňuje odborník. K pravidelnej starostlivosti podľa neho nepochybne patrí aj dezinfekcia FCU a vnútornej klimatizačnej jednotky vhodnou dezinfekciou.

Ďalším odporúčaním pri používaní vzduchotechniky je udržiavanie teploty vnútorných priestorov na 22° C a relatívnej vlhkosti vzduchu okolo päťdesiatpäť percent nasýtenosti. Dodržiavanie týchto podmienok je aj podľa štúdií najmenej vhodné pre množenie a prenos baktérií a vírusov. 

Toto sú rizikové miesta

Dodržiavanie pravidiel hygieny, umývanie rúk po návšteve toalety či zostať doma, keď máte nádchu by malo byť samozrejmosťou. V čase pandémie však treba rešpektovať skutočnosť, že na pracovisku sa nachádzajú aj miesta, kde sa môže počas dňa hromadiť veľké množstvo nečistôt.

Aj keď bude firma dodržiavať všetky riešenia na zabezpečenie hygieny, stále budú existovať rizikové miesta, ako napríklad kuchynka, kde na kávovar či mikrovlnnú rúru denne siahajú desiatky ľudí. Ak sa niekoľkokrát denne neošetrujú relevantným dezinfekčným prostriedkom, baktérie a vírusy sa tu hromadia a šíria.

K podobne prehliadaným miestam patrí aj klávesnica, displej mobilného telefónu a kľučky dvier, ktoré  chytáme veľakrát za deň. Je preto potrebné,  aby zamestnanci vo vlastnom záujme dodržiavali zvýšenú hygienu a ruky si pravidelne umývali. Rovnako treba zabezpečiť aj čistotu rizikových povrchov.

Dôležité sú rukavice aj letáky

O hygienickú čistotou kľučiek sa postará upratovacia služba, klávesnicu a displej telefónu si však musí čistiť každý zamestnanec sám. Ak je to možné, je lepšie, ak pracovníci dochádzajú do roboty pešo alebo vlastným autom, čo je bezpečnejšie ako verejná doprava. Niektoré to podporujú poskytnutím parkovacích miest alebo poskytnutím služobného vozidla. Predíde sa tak vystaveniu rizika v preplnených prostriedkoch hromadnej dopravy. 
 

„My máme všade k dispozícii dezinfekčné gély, pravidelne sa dezinfikujú kľučky, ľudia s príznakmi, rizikovými kontaktmi či s cestovateľskou históriou sú na homeoffice,“ povedala nám Lucia Hupková zo spoločnosti INCON v Bratislave. „Naši montéri  štandardne pracujú v rukaviciach. Taktiež máme vytvorenú internú smernicu týkajúcu sa koronavírus a dodržiavame všetky nariadenia vlády,“dodala.

„Dezinfekčné prostriedky máme umiestnené na viditeľných miestach a pravidelne ich dopĺňame, taktiež pravidelne dezinfikujem pracovné plochy a povrchy a na vstupoch, toaletách a viacerých viditeľných miestach máme vyvesené informačné letáky, ako sa majú zamestnanci chrániť,“ vymenovala základné opatrenia firmy Zuzana Ondrášová zo spoločnosti Tescoma s tým, že tam, kde sa dá, umožňujú zamestnancom homeoffice a v predajniach prísne dodržiavajú predpísaný počet zákazníkov.