Namiesto vysvetlenia sa Ľudmila z ich úst len dozvedela mrazivé slová: „Nesieme vám smutnú správu...“

„Môj prípad išiel dostratena,“ hovorí Ľudmila (48). Keď jej manžel vyskočil z policajného džípu pod kamión, ostala sama so šiestimi deťmi.