K prírodnej katastrofe došlo na kilometrovom úseku potoka v katastri mesta Hriňová. Práve tam našli všeta dopoludnia torzo uhynutých rakov riečnych (Astacus astacus). Ide o zákonom chránený druh živočícha.

Polícia miesto nálezu zadokumentovala za prítomnosti pracovníkov inšpekcie životného prostredia, zástupcov správy povodia horného Hrona a taktiež členov chránenej krajinnej oblasti Poľana. Smutný pohľad sa naskytol aj zamestnancom miestnej organizácie slovenského rybárskeho zväzu z Detvy.

Krásne prostredie, ale s mŕtvymi rakmi, neveští nič dobré.
Krásne prostredie, ale s mŕtvymi rakmi, neveští nič dobré.
Zdroj: facebook

Príčina úmrtia kôrovcov, ktoré sú v tečúcich vodách a rybníkoch indikátorom čistoty vody, je predmetom vyšetrovania. Na mieste boli odobraté vzorky uhynutých rakov, ako aj vzorky vody a ďalšie potrebné vzorky, ktoré budú podrobené laboratórnemu a expertíznemu skúmaniu.