„ V porovnaní s predošlými rokmi začala tohoročná migrácia asi o dva týždne neskôr, aktuálne migrujú populácie druhov zimujúce južne od rovníka,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Okolie Dunaja je mimoriadne významný migračný koridor pre viac ako 300 druhov vtáctva.
Okolie Dunaja je mimoriadne významný migračný koridor pre viac ako 300 druhov vtáctva.
Zdroj: Pixabay