Táto vodná nádrž je vyhľadávaná nielen pre dobrý prístup, keďže sa nachádza len niekoľko minút od Námestia sv. Trojice, ale predovšetkým pre raritné tyrkysové sfarbenie vody, ktorá sa v nej nachádza. Pracovník Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici Ľubo Lužina potvrdzuje, že ide o najbližší tajch od stredu mesta a turisticky veľmi často využívaný. Prichádzajúcich turistov zaujíma aj to, čo spôsobuje tyrkysové sfarbenie vody.

FOTOGRAFIE TOHTO VÝNIMOČNÉHO TAJCHU SI POZRITE VO FOTOGALÉRII:

Vysvetlení je vraj viac. “Jedným z nich je, že je napájaný vodou, ktorá vyteká zo starej banskej štôlne a pravdepodobne sa v nej nachádzajú jemne rozptýlené minerály, ktoré obsahujú meď a teda minerály majú takúto tyrkysovú farbu,” hovorí Lužina. Nájdu sa však aj odporcovia tejto teórie, ktorí tvrdia, že keby boli vo vode medené minerály, tak by tam nežili ryby. Tie tam však žijú a darí sa im dobre. 

“A aj ľudia, keď sa z tej vody chtiac-nechtiac napijú, tak zatiaľ nám nikto nezomrel, všetci to prežili, čiže tej medi tam asi nebude tak strašne veľa,” poznamenáva s úsmevom. Ďalšou teóriou podľa neho je, že banské vody okrem minerálov medi vyplavujú aj veľmi jemné mikročastice ílov a na tých sa pri lome svetla vytvára efekt tyrkysovej vody.

Ďalšie názory, prečo má voda takéto sfarbenie, si prečítajte na ďalšej strane: