Skládka Vlčie Hory leží v žalúdku Hlohovčanov aj ľuďom z neďalekého Pastuchova už dlhé roky. O tom, čo sa tam vyvážalo nikto presne nevie, lebo majitelia na ňu nechceli pustiť ani kontrolórov z Inšpekcie životného prostredia. „Stalo sa tak v období rokov 2014 až do súčasnosti, keď neboli na ňu niekoľkokrát vpustení. Za to bola kontrolovanému subjektu uložená pokuta 20-tisíc eur. Celkovo boli v tomto období prevádzkovateľovi uložené pokuty vo výške 570-tisíc eur,“ uviedla štátna radkyňa Slovenskej inšpekcie životného prostredia Anna Benčeková. V rokoch 2007 až 2014 boli prevádzkovateľovi uložené pokuty v celkovej výške 28 788 eur.

Zlyhali štátne orgány

Asi najväčšiou hrozbu pre Hlohovec a okolie sú však tisíc litrové barely s neznámou látkou, ktoré na priamom a horúcom slnku môžu začať horieť a možno i explodovať. V areáli je ich pritom okolo dvesto až tristo. Otvoriť ich a zistiť, čo v nich presne je, by bolo nebezpečné. Preskúmať aktuálny stav veci prišli preto i chlapi z kriminálky. Presunúť barely za prísnych bezpečnostných opatrení do budovy v objekte areálu by mal v najbližších dňoch prápor chemickej obrany z Rožňavy. Najhoršie je, že nebezpečný odpad, ktorý sa tam roky navážal aj z celej Európy, kontaminoval i podzemné vody. „Som nahnevaný, pretože ak by štátne orgány dotiahli všetky tieto veci pred dva a pol rokom do konca, dnes by sme túto situáciu nemuseli riešiť,“ povedal pre médiá primátor Hlohovca Miroslav Kollár.

Skrytá ekologická bomba

Situácia na skládke Vlčie Hory nedesí len primátora Hlohovca, ale aj ľudí v neďalekom Pastuchove. „To, čo sa deje na tejto skládke je nehoráznosť a som veľmi nespokojný s prístupom našich štátnych orgánov. My na túto situáciu upozorňujeme už asi sedem rokov, pričom sa to stále zhoršuje,“ vraví Štefan Huszár (63), bývalý starosta Pastuchova a člen občianskeho združenia Oko Pastuchova, kde je aj veľmi veľa ľudí z Hlohovca. Združenie sa snažilo tiež prekaziť dobudovanie skládky v takom rozsahu, ako jej majitelia navrhovali. „Už dlhší čas sme poukazovali na to, že táto skládka je skrytá ekologická hrozba, ba nebojím sa povedať, že bomba. Vieme aj to, lebo sme to videli osobne, že v čase, keď mala byť skládka oficiálne uzavretá, do nej za tmy vchádzali kamióny a nákladné autá, a väčšina z nich s poľskými, maďarskými či rakúskymi značkami, ktoré na ňu vozili dopad,“ pridáva Huszár s dovetkom, že na skládku sa vozil odpad v podstatne väčšom množstve než je deklarovaný v papieroch.

Čo všetko je pod zemou?

Zistiť aké odpady sa na skládku po nociach vyvážali bude zrejme už nemožné, lebo mnohé z nich sú dobre ukryté pod hrubou vrstvou zeme. „Barely s neznámou látkou je iba povrchom ľadovca. Na skládke je veľké množstvo azbestu, ale aj iného zdraviu škodlivého odpadu, ktorý teraz presakuje do zeme. Mám informácie, že je tam veľká nádrž s takýmto odpadom, ktorá bola urobená bez toho, aby tam spravili izolačné či iné opatrenia. Vo vnútri skládky sú navyše až dve jazerá s nebezpečným odpadom,“ dodal na záver Š. Huszár. „Hrozí, že barely začnú horieť. V prípade ich vznietenia môže byť rádius, ktorý by sme museli bezpečnostne riešiť, až päť kilometrov. Bavíme sa o tom, že by sme evakuovali celé mesto,“ vraví primátor Hlohovca.

Ani pokuty nič nevyriešili

Nebezpečný odpad vo Vlčích Horách priznali aj na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, ktorí nielenže na ňu v ostatnom čase zakázali dovážať odpad, ale jeho majiteľov aj pokutovali. „Od roku 2007 do roku 2018 sme vykonali spolu 22 kontrol v oblasti environmentu a prevádzkovateľovi sme uložili pokuty v celkovej výške 598 788 eur, ktoré v súčasnosti vymáhame. Inšpekcia sa činnosťou v území Vlčie Hory dôsledne a kontinuálne venovala a vykonala kontrolu opatrení, pri ktorých sme zistili, že prevádzkovateľ nesplnil ani jedno. Inšpekcia vyčerpala všetky svoje zákonné možnosti,“ doplnila Anna Benčeková. Skládka Vlčie Hory, na ktorej je aj približne 1500 ton ropnej látky a množstvo azbestu, mala byť uzatvorená pred tromi týždňami, no doteraz sa na ňu dá pokojne dostať a odpad môže hocikto kedykoľvek doviezť alebo vyviezť. Skládkou, ktorá je najhoršia a najnebezpečnejšia na Slovensku, sa zaoberá aj polícia.