Napriek neprítomnosti aktivistov bolo v súdnej sieni dusno! Chýbajúca klimatizácia v preplnenej súdnej sieni výrazne ovplyvnila priebeh súdneho konania. Samotná zapisovateľka počas súdu povedala, že kvôli dusnému vzduchu v miestnosti má problém sa sústrediť. V súdnej miestnosti sa okrem poškodenej a žalujúcej strany stretlo aj zopár aktivistov, ktorí si výsledok pojednávania prišli vypočuť osobne. Priebeh procesu inak prebiehal bezproblémovo.

Účastníci čakajú na výsledok súdneho konania.
Účastníci čakajú na výsledok súdneho konania.
Zdroj: sik

Posledné konanie, ktoré sa odohralo v apríli, bolo posunutú práve na júnový dátum po tom, ako strany sporu na začiatku pojednávania dodali dôkazové materiály. V tomto dátume s pojednávanie ukončilo, sudkyňa žalobu zamietla. "Súd sa nestotožnil s tvrdením žalobcov jedna a dva. Neprimerané právne úkony nemajú za následok neplatnosť zmluvy. Súd vychádzal zo zákona o lesoch," zdôvodnila sudkyňa svoje rozhodnutie. Verdikt nie je právoplatný, dotknuté strany majú právo sa voči nemu odvolať. „Rozsudok, ktorý sme si vypočuli nepovažujem za správny ani zákonný. Lesoochranárske zoskupenie VLK sa určite odvolá,“povedala nám právna zástupkyňa zoskupenia VLK.

Pokračovanie článku nájdete na ďalšej strane