To si uvedomil aj učiteľ z Jelenca, ktorý nám napísal na našu výzvu #plusjednapomoc. „Som učiteľ v ZŠ-Alapiskola Jelenec a pracujem z domu ako ostatní pedagógovia z našej školy. Chcel by som poradiť kolegom, ktorí s tým nemajú skúsenosti, ako sa dá okrem emailovej komunikácie so žiakmi celkom dobre aj otestovať ich vedomosti cez internet,“ píše Ľuboš Michalík

.
.
Zdroj: red

„Dnes som vypracoval cvičný test z matematiky pre piatakov cez internet. Testovali sa na SOCRATIVE.COM.,“napísal. Priložil aj náhľad na priebežné výsledky tak ako sa žiaci testovali, ktorý vidíte na titulnej fotografii. Takto sa dá vidieť kedy sa žiaci testujú čo im ide a čo nie a na koľko percent test spravili.

Testovanie aj výklad učiva

To isté vidí každý testovaný žiak pri každej svojej odpovedi, teda vie či odpovedal správne alebo nie a aj to aká mala byť správna odpoveď. Na konci testu ho počítač vyhodnotí a vypíše mu celkovú percentuálnu úspešnosť. „Odporúčam to aj ostatným učiteľom. SOCRATIVE.COM môžu použiť aj na výklad učiva, dajú sa pridávať obrázky, môžu dať odpovede s výberom aj viacnásobne správnej odpovede, písomnú či textovú odpoveď, alebo či zobrazené tvrdenie je správne alebo nie, “píše učiteľ.

Ako to funguje

Učiteľ sa môže na danej web stránke zaregistrovať svojím emailom a vytvorí si vlastné heslo a názov testovacej miestnosti. Tento názov miestnosti poskytne žiakom a tí sa na socrative.com cez Login, Student login daným názvom testovacej triedy Room name prihlásia a ak im tam učiteľ dal nejaký test, môžu sa otestovať.

Učiteľ si vytvorí v socrative.com testy po tom, čo sa tam prihlási ako učiteľ a nejaký test vyberie na otestovanie pre žiakov.Učiteľ môže spustiť aj ukončiť testovanie v čase ktorý si určí a tento čas a deň môže zverejniť na web stránke školy.
Tento systém vie zabrániť aj tomu, aby žiaci „opisovali jeden od druhého“.  Keďže testovacie otázky sa dajú aj premiešavať, každý žiak dostane síce tie isté ale v rôznom poradí a taktiež sa premiešavajú odpovede.

Socrative je pre jednu testovaciu miestnosť na jedného konkrétneho učiteľa zadarmo.

Viete a chcete pomôcť?

#plusjednapomoc
Ponúkate pomoc ostatným? 
Máte tipy, ako sa chrániť?
Viete, ako zvládnuť karanténu?
Píšte na [email protected]