Na túto smernicu sa viaže niekoľko technických predpisov a usmernení. Ich zavádzaniu do praxe sa intenzívne a dlhodobo venuje celý bankový sektor. 

Cieľom bolo priniesť klientom viac možností, ako využívať základné platobné služby. Smernica umožňuje tretím stranám prístup k platobným účtom klientov. Tretie strany, ktoré prešli prísnym licenčným procesom a sú uverejnené v registri poskytovateľov týchto služieb, budú môcť ponúkať predovšetkým služby informovania o účte a služby súvisiace s vykonaním platby.

kreditka, kreditná karta, platenie kreditkou, snímač kreditnej karty
kreditka, kreditná karta, platenie kreditkou, snímač kreditnej karty
Zdroj: SHUTTERSTOCK

Prínos tretích strán ocenia majitelia viacerých bankových účtov. Vďaka jednej aplikácii budú mať napríklad prehľad o celkovom disponibilnom zostatku. Jeden centralizovaný prístup sprehľadní finančné aktíva klientov a ukáže cestu k efektívnejšej správe majetku.

Článok pokračuje na ďalšej strane.