Mestským policajtom v Trnave je Mišún už štyri roky. Podľa jeho nadriadených si svoje povinnosti plní nad mieru dobre a svoje názory do práce nezaťahuje.

„S názormi pána Mišúna nesúhlasíme, ale musíme dodržiavať Zákonník práce a nemôžeme ho len tak prepustiť,“ povedal nám hovorca trnavskej radnice Pavol Tomašovič. Iná vec je, že chodí ako preventista prednášať do škôl deťom. Spýtali sme sa, či je táto jeho činnosť v súlade s jeho názormi.

„Vzhľadom na jeho verejne prezentované názory mu túto činnosť mesto pozastaví,“ dodal Tomašovič. „Považujem sa za priaznivca Dubčekovho socializmu s ľudskou tvárou, ale so zohľadnením národných záujmov,“ povedal nám Marián Mišún. Mišún vidí riešenie rómskej otázky v dôslednom dodržiavaní zákonov. Napríklad stavebný zákon a zákon o rodine.

„Rodičov, ktorí mravne ohrozujú svoje deti, by som poslal do pracovných táborov, kde to, čo zjedia, by si museli sami vypestovať, a deti im treba odobrať. Evidentne mentálne zaostalí jedinci, ktorí nie sú pod dozorom, by mali byť umiestnení do ústavov, aby nedochádzalo k ich nekontrolovanému rozmnožovaniu,“ hovorí.

Aktivistov jeho úprimnosť teší

„Teší ma, že Marián Mišún je úprimný. Vďaka jeho výrokom aspoň netreba nikoho presviedčať o tom, čo by sa stalo s elementárnymi ľudskými právami, ak by sa zverila verejná moc do rúk krajnej pravice. Mišún sa k tomu dobrovoľne priznáva aj sám: nemravných rodičov do táborov a mentálne neschopných do ústavov s reguláciou ich reprodukcie. Chýba už len dopovedať, že v duchu takéhoto konceptu by mohla ostať povolená a štátom uznaná len vzorka silných bielych jedincov,“ povedala Irena Biháriová z organizácie Ľudia proti rasizmu.

Aktivista Marián Mišún

Niekdajší šéf Matice v Púchove, kde aj kandidoval za primátora, je členom Slovenskej pospolitosti, aktivistom Ľudovej strany Naše Slovensko a študuje politológiu.