Dôvodom uzavretia je dlhoočakávaná generálna obnova architektonicky vzácneho objektu v historickom centre mesta. Michalská brána s vežou patrí k najzachovalejšej časti systému opevnenia mesta.

Bratislavské brány

Jej vznik súvisí s výstavbou mestských hradieb, ktoré sa formovali od 13. storočia a koncom 14. storočia malo mesto opevnenie s troma bránami – Michalskou, Laurinskou a Vydrickou, neskoršie k nim pribudla Rybárska brána.

Prvá zmienka o Michalskej bráne pochádza z roku 1341, keď nad bránou ešte pravdepodobne nebola veža. Samotnú vežu možno považovať za stavbu 15. storočia. Michalská veža bola pôvodne oveľa nižšia hranolová stavba. Od 15. storočia bol pred Michalskú vežu postavený barbakan, ktorý bol situovaný približne na mieste dnešnej lekárne U červeného raka. Mesto svoje hradby neustále modernizovalo a v 16. storočí zvýšili vežu osemuholníkovou nadstavbou.

Michalská ulica a v pozadí Michalská brána
Zdroj: archív

Pri tejto úprave použili aj stavebný materiál zo zrušeného kostola sv. Michala. Dokazuje to aj náhrobník zamurovaný na juhozápadnom nároží. Pri barokovej úprave roku 1758 veža dostala súčasnú podobu, na jej vrchol umiestnili medenú sochu archanjela Michala s drakom od P. Ellera. Od roku 1962 slúžila na múzejné účely a v zimných mesiacoch bola uzavretá.

V rokoch 1974 – 1975 urobili komplexný výskum a rekonštrukciu Michalskej veže s cieľom vytvoriť novú expozíciu.  Od tohto obdobia prešla veža rôznymi úpravami, výmenou zbierkových predmetov a zmenou informačného systému.

 

Vytvoria úplne novú expozíciu múzea

Nadchádzajúca generálna rekonštrukcia prišla v pravý čas a Michalská veža si ju právom zaslúži. Hlavným investorom je Generálny investor Bratislavy, ktorý už vybral zhotoviteľa. Preinvestovať sa má vyše 1 200 000 eur aj z dotácie eministerstva kultúry a hlavného mesta, zriaďovateľa MMB.

Michalská brána: Nesmie v prehliadkovej trase chýbať.
Zdroj: MATEJ JANKOVIČ

Múzeum plánuje v zrekonštruovaných priestoroch pripraviť úplne novú, interaktívnu expozíciu, ktorá priblíži s využitím najmodernejších technológií systém opevnenia. Snahou je tiež bezbariérovosť v zmysle vytvorenia komfortného múzea pre nevidiacich a nepočujúcich. Nové múzeum si MMB predstavuje ako priateľské ku všetkým návštevníkom.