Petržalka sa stala súčasťou Bratislavy ako mesta až po I. svetovej vojne. V noci zo 14. na 15. augusta 1919 československí legionári, pluky Stráže slobody a českí Sokoli bosí prešli cez Starý most. Sokoli šplhali po jeho konštrukciách a odstrihávali zápalné šnúry k umiestneným výbušninám asi o druhej nadránom.

Električka pri Mýtnom domčeku na Starom moste.
Električka pri Mýtnom domčeku na Starom moste.
Zdroj: TASR

Druhá časť vojakov sa preplavila na pontónových člnoch cez Dunaj od dnešného Lafranconi. Bez jediného výstrelu zajali asi 80 maďarských vojakov, ktorí boli po krátkom čase prepustení domov. Ráno 15. augusta vojaci začali obsadzovať Petržalku. Od toho dňa bola Petržalka súčasťou Československa.