Linka 4 smer "Pri kríži" premáva od zastávky "Chatam Sófer" cez tunel - Kapucínsku - Námestie SNP a od zastávky "Centrum" na svoju trasu. Linka 9 smer "Kútiky" premáva po tunel a ďalej cez Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu - Rázusovo nábrežie, Vajanského nábrežie, Šafárikovo námestie - Námestie SNP a od zastávky "Poštová" na svoju trasu smer Astronomická.

Linka 4 z Dúbravky je podľa DPB skrátená po Kútiky a späť. V úseku Malá scéna - Kútiky a späť premáva náhradná autobusová doprava X4.