Starosta Chren: Stlačte DELETE!

„Je to brutálny útok na práva ľudí, ktorý občanom takmer úplne znemožní hájiť svoje práva v prípade, ak sa im niekto rozhodne pod oknami postaviť akúkoľvek stavbu. O tomto návrhu sa nedá rokovať. Nedá sa ho vylepšiť. Jediné, čo sa s ním dá urobiť, je stlačiť „delete“ a vymazať ho z počítača,“ povedal nám k návrhom zákonov starosta bratislavskej mestkej časti Ružinov Martin Chren. Potvrdil nám, že ak by zákon prešiel v tejto podobe, tak by podľa všetkého umožnil aj legalizáciu čiernej stavby Daniely Kralevich na Zlatých pieskoch.

Dana Čahojová, starostka Bratislavskej Karlovej Vsi, tvrdí, že keby tieto zákony prešli v navrhovanej forme, nahradili by staré problémy ešte väčšími.

Zákony v prospech developerov?

Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý už jednu neblahú skúsenosť z boja s developermi má. Keď im nepodpísal stavebné rozhodnutia, musel dokonca prenocovať v policajnej cele.   

„Pri pokuse túto vážnu tému odľahčiť by som povedal, že je to dobrý návrh, lebo potom už žiadnemu starostovi alebo primátorovi nebude hroziť to, čo mne - že niekto zneužije prokuratúru a políciu, aby sa mu pomstil ako mne, keď som v súlade s územným plánom nepovolil niekoľko stavieb, vrátane projektu firmy z portfólia oligarchu Juraja Širokého,“ povedal nám starosta Kusý.

„Pri serióznom pohľade na návrhy však treba povedať, že navrhované zmeny sú výrazne v prospech developerov a v neprospech miestnych obyvateľov a samosprávy. Ak by niekto chcel uľahčiť akúkoľvek výstavbu, nenapísal by tie zákony inak,“ dodal Kusý už vážne. 

Vallo: Je to uľahčenie míňania verejných zdrojov

„Sme presvedčení, že navrhované zákony odstraňujú doterajšie kontrolné mechanizmy nad výstavbou, najmä kontrolu verejnosťou. Územný rozvoj de facto berú z rúk samospráv, ktoré najlepšie poznajú svoje územie a znášajú dôsledky rozhodnutí o územnom plánovaní a výstavbe,“ vysvetľuje Únia miest Slovenska, prečo žiada tieto návrhy zákovov stiahnuť.

„V návrhoch zákonov chýba ambícia vytvoriť legislatívny nástroj na zlepšovanie kvality životného a urbánneho prostredia. Hlavným a jediným čitateľným motívom a cieľom predložených návrhov je zrýchlenie a zjednodušenie výstavby pre uľahčenie míňania obrovských verejných a súkromných zdrojov,“ komentoval návrhy primátor Bratislavy a viceprezident Únie miest Slovenska Matúš Vallo, podľa ktorého týmto prichádza k najväčšiemu zásahu do kompetencií samospráv za dlhé roky a malo by to negatívne dôsledky na život v mestách.

Navrhované  zákony zverujú rozhodovanie štátnym úradníkom v novozriadenom Úrade pre územné plánovanie a výstavbu SR. Ak prejde táto podoba zákonov, Bratislava defacto stratí možnosť ovplyvnovať výstavbu na svojom území.

Zákony s pochybným cieľom

Pritom existuje dôvod na zmenu zákona. Mestá a obce by privítali zmenu napríklad v prípade čiernych stavieb. Ale v návrhu zákona sú opatrenia proti vzniku čiernych stavieb nedostatočné, naopak, nový zákon by umožnil ich jednoduchú legalizáciu a priniesol by generálny pardon na čierne stavby postavené do januára 2022.

„Tieto návrhy zákonov vznikli za zatvorenými dverami a s pochybným cieľom,“ zdôrazňuje Únia miest s tým, že žiada, aby vláda zákony z medzirezortného pripomienkovacieho konania stiahla a začala riadny dialóg s mestami a obcami a až po zásadnom prepracovaní návrhy zákona vrátila do legislatívneho procesu.