Škôlky a prvý stupeň základných škôl znova otvoria po dva a pol mesiaci. Lenže stále nepoznajú podrobnosti a detaily, čakajú preto na pokyny mesta či obce. Tie zase čakajú na usmernenia ministerstva školstva. A to hovorí, že vydá iba odporúčania.

Minister školstva Branislav Gröhling vydal školám iba odporúčania.
Minister školstva Branislav Gröhling vydal školám iba odporúčania.
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Pretože jednotné nariadenie pre 3 000 škôlok a 2 700 základných škôl podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) nedokáže „vychytať“ všetky problémy. „Každá škola je iná. Nemožno vydať všeobecné nariadenia pre všetky, vydali sme iba usmernenie,“ hovorí minister. „Nechávame rozhodnutie na zriaďovateľov, respektíve na riaditeľov jednotlivých škôl. Toto je naozaj najlepšie, čo sme mohli urobiť. Som si istý, že celú situáciu v júni zvládneme,“ povedal Gröhling.

Aj dlhoročný pedagóg a školský odborník Miron Zelina však hovorí, že základné a spoločné usmernenia by ministerstvo malo vydať.

Miron Zelina si tiež myslí, že ministerstvo by malo vydať presné pokyny.
Miron Zelina si tiež myslí, že ministerstvo by malo vydať presné pokyny.
Zdroj: MATEJ KALINA

Uvidíme, ako nás usmernia

Takže každá škola rieši obnovenie vyučovania po svojom. Napríklad riaditeľka ZŠ na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove Mária Országová nám povedala, že dnes vydezinfikujú celú školu. Organizácia vyučovania bude závisieť od počtu prihlásených detí. „Koľko detí nastúpi, zisťujeme u rodičov od stredy. Vzhľadom na počet detí v skupine by sme to priestorovo mali zvládnuť. O pedagogickom zabezpečení mám ešte nejasnosti, ale dúfam, že odpovede dostaneme na porade u zriaďovateľa,“ dodala. Úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov čaká na pokyny od ministerstva. „Hneď, ako ich dostaneme, usmerníme všetky školy v našej pôsobnosti,“ ubezpečila nás hovorkyňa Ružinova Tatiana Tóthová.

Riaditeľka Mária Országová zisťuje záujem rodičov o školu a necháva vydezinfikovať budovu.
Riaditeľka Mária Országová zisťuje záujem rodičov o školu a necháva vydezinfikovať budovu.
Zdroj: David Duducz

„Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa pripravujú na nástup detí. Budú postupovať presne v zmysle rozhodnutia ministra a špecifikácie Úradu verejného zdravotníctva, na ktorej sa však ešte pracuje. Dokument, ktorý zatiaľ vyšiel, má odporúčací charakter,“ pridala sa hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.

„V pondelok máme k tomu poradu, no ministerstvo zatiaľ nevydalo podrobné usmernenie. Zisťujeme počty žiakov, koľko tried budeme mať, koľko učiteľov potrebujeme, aké finančné krytie. Materské školy financujeme z podielových daní, pri tých je však prepad, tento mesiac prišli o 11 percent nižšie ako vlani,“ upozornil prednosta sabinovského mestského úradu Martin Judičák.

My v tom už máme jasno!

Iné školy sa chystajú na otvorenie bez ministerských pokynov. Napríklad Základná škola v Stupave už napísala rodičom presné pokyny. Vyučovať sa bude od 8. do 12. hodiny, družina bude od 12. do 16. h. Školská jedáleň variť nebude. Pred nástupom do školy rodič musí odovzdať vyhlásenie, že dieťa nevykazuje príznaky respiračného ochorenia.

Starosta obce Bánov Miloš Rybár konzultoval situáciu s riaditeľkou miestnej školy. „Rodičia majú vyplniť dotazník, či ich dieťa nastúpi do školy. Podľa toho ich vieme rozdeliť do tried. Ďalšie opatrenia tiež stanovíme na základe vyplnených dotazníkov,“povedal.

Starosta obce Bánov Miloš Rybár.
Starosta obce Bánov Miloš Rybár.
Zdroj: archív

„Musíme zabezpečiť spôsob dezinfekcie priestorov, zakúpiť dezinfekčné prípravky pre deti, papierové uteráky, teplomery, zisťujeme záujem rodičov. V triede môže byť iba 20 detí, a tak čakáme, či sa prihlásia na celodenný pobyt, alebo iba na vyučovanie a podľa toho sa zariadime. V triede môže byť iba jeden učiteľ, žiaci sa cez prestávky nemôžu stretávať. Do školskej jedálne môžu ísť iba po jednej triede,“ uviedla Ivana Palková, riaditeľka Základnej školy v Medzanoch v okrese Prešov.

Detailný plán obnovenia vyučovania má táto základná škola - čítajte na ďalšej strane!