„Larvy sa objavili takmer okamžite po dažďoch. Ony totiž dokážu v pôde vydržať  až sedem rokov. Čakajú len na to, kedy príde voda a tá teraz prišla,“ vysvetľuje  bratislavský koordinátor regulácie komárov Matej Jurášek.

Spolu s ním a jeho tímom sme sa v stredu vybrali k Devínskemu jazeru, kde bolo treba okamžite urobiť postrek plôch, na ktorých sa larvy už rozmnožili.

O týždeň môže byť neskoro!

„Larvy, ktoré tu teraz nachádzame, sú v štádiu L1 a L2, čo sú prvé dve štádiá vývoja zo štyroch. Piate štádium je kukla, tá už nereaguje na BTI, ktorým plochy postrekujeme, takže sa musíme ponáhľať,“ informoval Jurášek s tým, že na postrek majú týždeň.

Dôvod je jednoduchý. Prírodnú látku BTI musí totiž larva zjesť, aby bola účinná, takže ku kukle sa už nedostane.

Postrek proti larvám komárov larvicídom BTI je na menších liahniskách pozemný, na väčších sa využíva dron. To, či bol zásah úspešný, vedia lovci komárov už po pár hodinách.

Toto zaberá

Larvy, ktoré zjedia BTI, sa začnú pohybovať pomalšie a o pár hodín ich roztrhne. Neznie to síce humánne, ale je to ekologický spôsob likvidácie komárov bez chémie. Navyše veľmi účinný.

V Devínskej Novej Vsi v stredu použili na postrek liahnísk dron, ktorý dokáže pokryť väčšie územie. Vo štvrtok by mali pokračovať postreky z dronu na Devíne. Ak nebude pre výšku vody možné použiť dron, zasiahnu Lovci komárov ručne, granulátom.

Obidve formy sú rovnako účinné a ak sa spravia v správnom čase sú účinné na 100 percent. „V katastri Bratislavy je však niekoľko území s piatym stupňom ochrany prírody a tam proti komárom ani larvám žiadnym spôsobom zasiahnuť nemôžeme, takže tam komáre budú,“ povzdychol si Jurášek.

Toto sú najväčšie liahniská komárov

Týka sa to okolia Marchegského mosta za Devínskou Novou Vsou, Pečnianskeho lesa, okolia Karlovej Vsi a niekoľko ďalších miest v okolí Dunaja.  Tam môže človek použiť len repelent  na svoju ochranu. Faktom však je, že tento druh komárov dokáže za korisťou preletieť aj 20 kilometrov, takže ani ostatné časti Bratislavy nie sú v bezpečí.

„Naším cieľom nie je celkom vyhubiť komáre, ale výrazne znížiť ich stav na únosnú mieru,“ dodal koordinátor regulácie komárov s tým, že verí, že výsledkom tohtotýždňových postrekov bude viac ako polovica zabitých lariev.

K ďalším zásahom dôjde v Devíne, v Petržalke v okolí ovsištského ramena, ktoré je celé vyliate, v Rusovciach, pri Lužnom moste v okolí Veľkého Zemníka.

Čo je BTI

Biologická účinná látka na reguláciu komárov sa nazýva BTI (Bacillus thuringiensis israelensis) a získava sa z baktérie žijúcej v pôde. V baktérii sa vytvorí bielkovinový kryštál, ktorého zloženie pôsobí na larvy komárov toxicky. Po jeho konzumácii larvy uhynú. Zasiahnuť sa dá pozemne aj letecky, teda dronom. Oba spôsoby sú rovnako účinné, ale každý je vhodný na iné miesta.