Zmenu trasovania všetkých električiek si vyžiadala modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, ktorú spustia taktiež 22. júna. V utorok o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo. "Ide o zmenu doterajších návykov cestujúcich, v praxi by však nemalo prísť k predĺženiu súčasných jazdných dôb medzi konkrétnymi cieľmi,"vyhlásil primátor. 

Počas letných prázdninových mesiacov a v septembri budú električky smerom do Karlovej Vsi jazdiť len po Molecovu ulicu. Ďalej v smere do Dúbravky budú verejnú dopravu zabezpečovať autobusy MHD. Keďže na zastávke Molecova nie je obratisko električiek, trasu do Karlovej Vsi budú musieť obsluhovať výlučne obojsmerné električky, ktoré však tvoria len menšiu časť vozového parku Dopravného podniku Bratislava (DPB).

"Súčasný počet obojsmerných električiek však umožňuje premávku liniek s takýmito vozidlami iba medzi centrom mesta a Karlovou Vsou, respektíve Petržalkou. Aby sa zachovali intervaly medzi spojmi a ľudia necítili zhoršenie MHD, táto zmena potrebuje zreorganizovať trasy aj ostatných električkových liniek," vysvetlil Vallo.

Po každej radiále v zahustených intervaloch bude jazdiť jedna linka do centra, kde bude možné prestúpiť na ostatné električkové linky. Počty spojov na väčšine tratí zostanú zachované, ako pri súčasnej organizácii liniek, alebo sa v niektorých prípadoch zvýšia.

Zmeny konkrétnych električkových liniek si prečítajte na ďalšej strane >>>