Na viacerých miestach totiž aktivisti zaznamenali zvýšene hodnoty ultra jemných častíc, ale aj častíc PM 2,5 a PM 10. Kvalitu ovzdušia v hlavnom meste znečisťuje najmä automobilová doprava.

 "Má to závažné dôsledky na celý organizmus. Tieto mikročastice zvyšujú toxicitu organizmu. Najviac sú postihnuté malé deti, tehotné ženy či seniori," upozornila Dana Mareková z iniciatívy s tým, že doterajšie merania na viacerých miestach ukázali horšiu kvalitu ovzdušia v Bratislave, než je stav, ktorý vedci považujú za čisté mestské prostredie. Aktivisti upozorňujú, že takto znečistené ovzdušie môže mať súvis s množstvom astmatických, kardiovaskulárnych aj onkologických ochorení.

Bratislava
Bratislava
Zdroj: Dano Veselsk?

V Bratislave je podľa Dana Kollára z Cyklokoalície práve doprava tým najväčším znečisťovateľom ovzdušia. "Magistrát a jednotlivé mestské časti Bratislavy, ale aj Bratislavský samosprávny kraj musia podniknúť kroky, ktoré povedú k obmedzeniu počtu áut v meste. Tie riešenia nie sú také zložité, je to napríklad výstavba kvalitnej cyklistickej infraštruktúry, upokojovanie dopravy, parkovacia politika či zatraktívnenie verejnej dopravy. To prinesie vyššiu kvalitu života v meste a zdravšie obyvateľstvo," skonštatoval.

Článok pokračuje na ďalšej strane