Nemecká internetová platforma VroniPlag upozornila na podozrivé práce nemeckých študentov, ktorí k písmenkám pred menom prišli na Slovensku.

Stránka sa zaoberá plagiátorstvom v záverečných prácach nemeckých doktorandov. V minulosti "usvedčili" napríklad aj nemeckého ministra obrany Karla-Theodora zu Guttenberga, ktorý sa svojho doktorského titulu vzdal práve pre obvinenia z plagiátorstva.

V roku 2016 si web posvietil aj na dielo Andreasa Schuberta, ktorému pod vedením Ľubomíra Šlahora odobrili dizertačnú prácu na Fakulte manažmentu UK. Plagiátorstva sa mal podľa stránky dopustiť až na 76 zo 185 strán. Autor sa pre nemecké médiá vyjadril, že išlo len o nedorozumenie, keďže do systému nahral nedokončenú verziu. Web upozornil, že fakulta uznala aj prácu Reinera Petersena, ktorú tiež viedol Šlahor. Školiteľ podozrivých prác sa k obom prípadom zatiaľ nevyjadril.

Nemecké médiá si podozrivú prácu Andreasa Schuberta všimli, keď na ňu upozornila nemecká stránka VroniPlag v roku 2016.
Zdroj: haz.de

Tretiu dizertačku obhájil v roku 2009 Matthias Weber na Filozofickej fakulte v odbore psychológia. Prácu viedol Igor Brezina, ktorý uviedol, že k prípadu dostala univerzita vyjadrenie od samotného Webera. „Vyplýva z neho, že jeho riadne obhájená práca nie je v Nemecku prístupná a portálom Vroniplag bola posudzovaná len jedna z jej nekorigovaných pracovných verzií.“ Autor je podľa neho ochotný prísť na Slovensko a vysvetliť svoje stanovisko na univerzitnej úrovni, ako aj na úrovni médií a nemeckého zastupiteľstva v Bratislave.

Medzery v systéme

Univerzita už podnikla prvé potrebné kroky, ktoré majú do budúcna zabrániť podobným prípadom. „Hoci podozrenie sa týka len zlomku dizertačných prác (približne 0,06 %) z celkového počtu tých, ktoré boli od roku 2008 na univerzite obhájené, zastávame názor, že žiadne podozrenie z plagiátorstva nemožno ignorovať,“ vyjadrilo sa vedenie, ktoré v prípade, že sa podozrenia potvrdia, vyvodí príslušné dôsledky.

Budova fakulty managmentu Univerzity Komenského v Bratislave.
Zdroj: MATEJ KALINA

Vedenie inštitúcie sa vyjadrilo, že odborná úroveň sporných prác bola podľa výsledkov obhajob dostatočná, problém bol s originalitou výsledkov. Univerzita má totiž prístup do databázy slovenských a českých prác, nie však do nemeckej databázy.

„Úspešnosť antiplagiátorského testu závisí od databázy, voči ktorej sa daná práca porovnáva; ak je kópiou práce, ktorá nie je v databáze, antiplagiátorský systém to nie je schopný zistiť,“ objasnili. Obstaranie ďalších antiplagiátorských systémov plánuje univerezita v priebehu dvoch mesiacov. Taktiež vyvinú zvýšenú informovanosť smerom ku školiteľom prác ohľadom problematiky plagiátorstva.

Prídu o titul?

Zástupcovia bratislavskej univerzity pripomenuli, že žiaden systém nie je dokonalý, keďže prípady plagiátorstva sa vyskytujú aj na najlepších svetových univerzitách. Môže však škandál viesť až k odobratiu doktorských titulov zahraničným študentom? Nemecké médiá upozornili, že proces je na Slovensku veľmi zložitý. Titul nemôže odobrať samotná univerzita. Právoplatne musí rozhodnúť súd.

„Zákon o vysokých školách neupravuje odobratie titulu. Nemáme legislatívny nástroj na tento krok,” okomentovala univerzita. V prípade, že by vysoká škola dodatočne zistila, že pri záverečnej práci absolvent porušil autorské práva inej osoby v takom rozsahu, v ktorom by bolo možné dospieť k záveru, že neboli splnené podmienky na riadne skončenie štúdia, môže podať určovaciu žalobu na súd. Na jej základe súd môže rozhodnúť o neplatnosti dokladov o skončení štúdia.

Čo si myslia študenti?

Na názor sme sa spýtali aj študentov managementu. Tí o škandále na akademickej pôde nevedeli. „Beriem to veľmi negatívne, nakoľko by mali byť rovnako posudzovaní zahraniční a slovenskí študenti,“ povedala Katarína (20).

Kristína (19), Simon (23) a Katarína (20).
Zdroj: Matej Kalina

Podľa Kristíny (19) má byť záverečná práca výsledkom dlhoročného štúdia, a osoba, ktorá sa dopustí plagiátorstva, jednoducho nemá rešpekt voči tým, ktorí sa natrápili. Simon (23) zas zhodnotil, že ak sa niekto dopustí plagiátorstva, je to len na ňom. "Je smutné, že sa takéto niečo vôbec stalo. Ja študujem, aby som sa niečo naučil, ak niekto toto urobí, je to jeho vec," myslí si mladík.

Firma VroniPlag-Wiki odhaľuje podvody

Internetová platforma VroniPlag-Wiki skúma a dokumentuje rozsah plagiátorstva v nemeckých dizertačných prácach. Ich obvinenia viedli k vyšetrovaniam zo strany zodpovedných univerzít a odobratiu diplomov, niektoré prípady skončili dokonca na súde. Na okopírovanie doktorskej práce doplatil napríklad nemecký minister obrany Karl-Theodor zu Guttenberg, ktorý sa po prevalení škandálu vzdal svojej funkcie.

Zaslúžia si takíto študenti doktorantský titul? Názory vyjadrite v komentároch pod článkom!

Prečítajte si tiež: