Takzvaná chodníková novela menila od mája 2018 starostlivosť o obecné chodníky. Táto povinnosť prešla zo správcov priľahlých budov na vlastníkov alebo správcov chodníkov, teda na samosprávy. Primátori krajských miest ju hodnotia ako nešťastnú.

Túto zimu sa podľa slov primátora Bratislavy Matúša Valla odhrnutých chodníkov nedočkáme. „Upratať všetky chodníky nie je možné,“ vyhlásil na rovinu. Zdôvodňuje to tým, že nemali možnosť pripraviť sa. Pred očakávanou kalamitou však mesto vykonalo isté opatrenia. „Pre odhŕňanie chodníkov sme urobili maximum, čo máme zazmluvnené,“ povedal primátor Bratislavy a doplnil, že zapojili všetky dostupné mechanizmy a na kritických miestach urobili preventívny posyp aj v noci, pracovníci sa striedajú a pridávajú soľ. Do odhŕňania snehu zapojil aj takmer 80 odsúdených vo výkone trestu. Funguje aj horúca linka, na ktorej môžu obyvatelia Bratislavy ohlasovať kritickú situáciu na chodníkoch.

Zázraky nemáme očakávať ani budúcu zimu. Mestu chýbajú financie. Štát má iné výdavky, ako napríklad obedy zadarmo a zvyšovanie platov.

Krajskí primátori vyjadrili nespokojnosť aj s novelou zákona o hazardných hrách, ktorú prezident Andrej Kiska vetoval. Podľa nich táto novela uberá možnosť samosprávam regulovať hazard. „Prezident túto novelu nepodpísal a my vyzývame poslancov, aby veto prezidenta rešpektovali a za zákon opätovne nezahlasovali," skonštatoval Vallo. Veľký problém s hazardom majú v Bratislave, Nitre a v Prešove. Hazard podľa primátorov narúša poriadok v obciach a spôsobuje závislosti, problémy v rodine, kriminalitu a kvôli nemu vznikajú mŕtve zóny v meste. Od ministerstva financií primátori žiadajú, aby pripravilo takú novelu zákona, ktorá umožní samosprávam rozhodnúť sa, či chcú alebo nechcú na svojom území herne či kasína. Zároveň žiadajú, aby na toto rozhodnutie nebola potrebná petícia občanov. "Nevidíme dôvod, aby to bolo podmienené petíciou," spresnil Vallo.

K8 upozornila aj na to, že mestská polícia nemôže využívať inštitút objektívnej zodpovednosti, tak ako to robí štátna polícia. Problémy to spôsobuje napríklad pri regulácii parkovania. „Boli by sme radi, keby aj obecná polícia mala objektívnu zodpovednosť a koho prichytí pri čine, zodpovedný bude ten, ktorý to auto vlastní, a nebude sa môcť vyhovárať na to, že ho riadil niekto iný," povedal primátor Trenčína Richard Rybníček. Primátori chcú tiež dosiahnuť, aby priestupca bol povinný odpovedať bez obštrukcií, tak ako musí v súčasnosti odpovedať štátnej polícii.