S prívalovými dažďami v Bratislave prisľúbilo bojovať aj nové vedenie mesta. Ako prvý krok sa pustilo do čistenia kanalizačných vpustov. „Najskôr sme u nového dodávateľa služieb objednali vyčistenie tisíc vpustov na najkritickejších úsekoch, ako sú napríklad podjazdy. Magistrát má v správe 11-tisíc takýchto vpustov, zatiaľ sa vyčistilo niekoľko stoviek. V pláne máme dať takto do poriadku všetky vpusty dvakrát ročne,“ informuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Bratislavu zasiahol silný prívalový dážď, ktorý spôsobil zatopenie podjazdu na Ružinovskej ulici ako aj ďaľších miest po celom meste.
Bratislavu zasiahol silný prívalový dážď, ktorý spôsobil zatopenie podjazdu na Ružinovskej ulici ako aj ďaľších miest po celom meste.
Zdroj: MICHAL SMRČOK

Už prvé čistenia však ukázali, že tento problém je rozsiahlejší. Okrem vpustov sú totiž v dezolátnom stave aj aj zberné potrubia. Podľa Bublu neboli čistené už roky. „Niektoré potrubia sa musia opraviť, alebo celé vymeniť. Napríklad aj v prípade už legendárneho jazierka, ktoré sa vytvorí po každom väčšom daždi v podjazde pod Bajkalskou ulicou na Ružinovskej ulici,“ pokračuje Bubla.

Okrem toho mesto cez organizáciu Generálny investor Bratislavy plánuje aj rekonštrukcie kanalizačných vpustov na Kaštielskej ulici, Krajnej ulici a Ivanskej ceste v mestskej časti Ružinov a na Potočnej ulici v Rači. Bubla však pripomína, že pri prívalových dažďoch sa spustí také množstvo zrážok, že vyčistené kanálové vpusty či samotná krajina ich nedokážu absorbovať. „Adaptácia na klimatickú zmenu musí spočívať v opatreniach, ktoré tú vodu vedia pozdržať na mieste a postupne ju uvoľňovať do kanalizačného systému, ako sú dažďové záhrady, alebo rôzne štruktúry povrchov. A práve o takéto riešenia máme záujem a chceme na nich robiť,“zakončil Bubla.

Názor klimatológa nájdete na nasledujúcej strane