Máte za sebou bohatú prax v meteorológii. Ako sa za tie roky odbor zmenil?

"Moja dlhá prax je z klimatológie, čo je príbuzná vedná disciplína meteorológie. Obidve úzko súvisia. Obdobie na konci 20. storočia a v doterajšom priebehu 21. storočia bolo v praxi meteorológov a klimatológov charakteristické tým, že v práci začali využívať veľmi intenzívne nové prístupy, súvisiace s využívaním výpočtovej techniky. Mohli začať uplatňovať metódy, ktoré zrýchlili proces spracovania nameraných meteorologických údajov. A neustále postupuje automatizácia meteorologických meraní."

Pamätáte sa, ako ste pripravovali prvú predpoveď počasia?

"V Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) pracujem od začiatku v odbore Klimatologická služba, a nie v odbore Meteorologické predpovede a výstrahy, takže priamo predpovede nerobím. Ale základnú vojenskú službu som v roku 1984 prežil na vojenskom letisku v Čechách a tam sme predpovede počasia robili. Boli to špecifické podmienky. Napríklad správy o stave počasia sa každú hodinu, a pri komplikovanom počasí aj častejšie, vysielali morzeovkou."