Pečať kvality Superbrands odzrkadľuje silu, stabilitu a trvácnosť ocenených značiek a ich schopnosť posúvať hranice, inovovať a neustále napredovať. Ocenenie Consumer Superbrands pre spotrebiteľské značky získalo 39 spoločností a 10 firiem si odnieslo titul Business Superbrands pre segment B2B.

Ďalšou z kategórií bola cena Honorary Superbrands, ktorú získalo Slovenské národné divadlo za rozvoj kultúry a kultúrnosti na slovensku už od roku 1920.

„Na kvalitný branding neexistuje zaručený recept. Keby bol, každý by to robil rovnako. Silná značka však vznikne takmer vždy, keď je spoločnosť schopná stotožňovať sa so svojim výrobkom, cíti záväzok voči produktu a je schopná to správne komunikovať“, povedal András Wiszkidenszky, regionálny riaditeľ Superbrands pre Strednú a Východnú Európu.

Ocenili úspešné značky, rovnako úspešný je moderátor večera Milan
Ocenili úspešné značky, rovnako úspešný je moderátor večera Milan "Junior" Zimnýkoval.
Zdroj: Superbrands Slovakia

Spoločnosti sa do výberu Superbrands nenominujú a nedá sa do neho prihlásiť. Značky sa hodnotia podľa prestíže, inovatívnosti a povedomia o značke na našom trhu. Aby sa značka stala členom elitného klubu Superbrands musí mať vysokú kvalitu a vynikajúce renomé.

Jednotlivé značky oceňujú odborníci na branding, marketing a biznis. Výber najlepších značiek má tri fázy. V úvodnej fáze pracovali organizátori so zoznamom všetkých u nás existujúcich značiek. V ďalšej fáze sa jednotlivé značky filtrovali podľa obchodných výsledkov. Nasledoval prieskum verejnej mienky, v ktorom respondenti zúžili výber najlepších značiek. V tejto fáze vstúpili do procesu odborníci v oblastiach biznisu, brandingu a marketingu, ktorí majú bohaté skúsenosti a mnohí z nich aj vlastné, úspešné spoločnosti. „Hrdosť a úprimnosť sú dve vlastnosti dôležité v súkromnom živote, aj pri budovaní značky. Hrdosť bez úprimnosti a pokory vie byť arogantná alebo prázdna. Každá značka by sa preto mala snažiť byť nanajvýš úprimná. Dlhodobo úspešné značky to robia konzistentne smerom dovnútra k zamestnancom aj navonok k zákazníkom, spoločnosti a krajine," píše v predhovore k ročenke Slovak Superbrands Daniel Bradáč z agentúry Generations.