Starostovia rakúskych prihraničných obcí a zástupcovia magistrátu hlavného mesta Bratislavy pre dopravu rokovali o možnosti zlepšiť spojenie medzi rakúskymi a slovenskými prihraničnými obcami. Potvrdil starosta Wolfsthalu Gerhard Schödinger. „Stretnutie bolo konštruktívne a so závermi sme, myslím si, spokojní všetci,“ povedal.

Linka číslo 901 sa zatiaľ nemení

„Na rokovaní sme riešili v prvom rade možnosti zlepšenia prepojenia linkou č. 901, ktorá spája Bratislavu s dolnorakúskymi obcami Wolfsthal a Hainburg,“ potvrdil v utorok poslanec mestského zastupiteľstva hlavného mesta a zároveň vicestarosta mestskej časti Bratislava-Jarovce Jozef Uhler s tým, že naň prišli aj starostovia Burgenlandu, ktorí deklarovali záujem o novú autobusovú linku medzi Bratislavou a prihraničnými obcami Burgenlandu.

„Starosta obce Edelstal Gerald Handig prisľúbil, že detaily spresní po konzultáciách s predstaviteľmi burgenlandských obcí Edelstal, Kittsee, Pama a Deutsch Jahrndorf,“ doplnil Uhler a dodal, že zatiaľ čo budú prebiehať rokovania zástupcu riaditeľa magistrátu Mareka Dinku so starostami Jaroviec, Rusoviec a Čunova, Dopravný podnik Bratislava (DPB) vypracuje variantné návrhy riešenia takejto linky. „Do úvahy prichádza aj zmena trasovania linky č. 801, ktorá by v budúcnosti mohla premávať na trase Rajka-Rusovce-Jarovce-Kittsee-Edelstal,“ uzavrel Uhler.

Žiadna hranica nie je bezpečná! Migranti k nám mali prejsť cez Rajku

Linka číslo 801 má novú licenciu

Medzinárodná autobusová linka č. 901, ktorá premáva z Bratislavy do Hainburgu, má platnú licenciu do roku 2018. Dovtedy bude premávať za súčasných podmienok. Linke č. 801, ktorá spája Rajku s Bratislavou, vydali 21. septembra na žiadosť DPB novú licenciu.

Podľa magistrátu hlavného mesta bude linka č. 801 na slovenskej strane vychádzať i končiť na zastávke ŽST Rusovce. "Podľa nového cestovného poriadku od 1. októbra bude cezhraničný spoj premávať v rannej a popoludňajšej špičke každú polhodinu, v ostatných časoch a počas víkendu pôjde každú hodinu," informovala hovorkyňa DPB Adriana Volfová. V náväznosti na linku č. 801 bude mať Linka č. 90 základnú trasu skrátenú od nového SND po ŽST Rusovce a bude zabezpečovať prípoje od nového SND k spojom linky č. 801 do Rajky a späť.