Zároveň dodal, že legitimita mandátu je odvodená od občanov a on sa bude zodpovedať len im.

“V tejto veci sa nebudem ďalej vyjadrovať, ani komunikovať s médiami, kým sa prípad nevyšetrí a neuzavrie,“ uviedol Jambor. Devínsko-novoveskí poslanci z klubu Devínska Inak, ktorí mimoriadne zastupiteľstvo zvolali, naďalej v diskusii od starostu žiadali jeho odstúpenie z funkcie starostu, lebo podľa nich robí hanbu mestskej časti.

>>Starosta čelí obvineniu z korupcie: Poslanci mu posielajú tvrdý odkaz!<<

“Pýtam sa, prečo sa občania nič nedozvedeli, prečo starosta obyvateľom Devínskej Novej Vsi nič nevysvetlil. Tak by sa k veci postavil chlap. Nech sa správa ako slušný a morálny občan a nech odstúpi,“ povedala poslankyňa Dana Hlaváčová-Vanková.

Poslankyňu Hlaváčovú-Vankovú doplnila poslankyňa Veronika Veslárová slovami, že obvinenie z korupcie je vážna vec a obvinenie muselo byť vydané na základe dôkazov.

“Ako chce ďalej starosta Jambor vykonávať svoju funkciu? Mal by dbať na dobré meno mestskej časti a mal by zabrániť tomu, aby sa meno Devínskej Novej Vsi spájalo s podozrením z korupcie,“ argumentovala Veslárová.

K poslancom, ktorí žiadajú odstúpenie starostu, sa pridali aj nespokojní občania Devínskej Novej Vsi, ktorí na mimoriadne zastupiteľstvo prišli. Okrem iného vyčítali starostovi aj to, že na Úradnej tabuli nebol oznam o zastupiteľstve.

"Ak by sme nemali internet a nepovedali by sme si to medzi sebou, ani by sme o tom nevedeli," rozhorčovali sa občania. Svoju nespokojnosť dali najavo aj výkrikmi a uštipačnými poznámkami na adresu Jambora.

"Si politická mŕtvola," povedal na adresu starostu bývalý kontrolór.

Keď hovoril o tom, že vždy robil všetko pre občanov Devínskej Novej Vsi, sálou sa rozliehal uštipačný smiech.

Polícia 15. marca voči Milanovi Jamborovi vzniesla obvinenie z trestného činu nepriamej korupcie, ktorého sa údajne dopustil tým, že ako sprostredkovateľ ponúkol úplatok päťtisíc eur zamestnancovi okresného úradu za vybavenie kladného stanoviska k zhodnocovaniu odpadov pre súkromnú spoločnosť.

V prípade dokázania viny hrozí Milanovi J. trest až na dva roky väzenia. Milan J. je starostom bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves od roku 2010, za mestského poslanca bol zvolený v roku 2014.

O verejné funkcie sa uchádzal postupne ako nominant politických strán Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v roku 2006, Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ) v roku 2010 a strany Sieť v roku 2014.