Dominik je 22- ročný chlapec, ktorý má celý život pred sebou.  Podľa svojho kamaráta Patrika, ktorý jeho príbeh zverejnil na sociálnych sieťach, Dominik študuje právo od ktorého ho neodradila ani diagnóza spina bifida ( rážštep chrbtice) s ktorou, sa narodil.  Choroba ho pripútala na vozíček a podľa Patrika všetko zvládal až do teraz.

„Dominikovi sa na tom vozíku rozpadol posledný stavec chrbtice, a tak mu to bolo treba vybrať operačne. Mal aj iné komplikácie, ktoré s tým súvisia, ale všetko by sa zvládlo, pretože podľa lekárov, ešte nie sme v neopraviteľnej situácii,“píše Patrik.

Všetko sa pokazilo, keď prišlo oznámenie z poisťovne, ktorá žiadosť o operáciu zamietla s tým, že žiadosť o financie je problematická a neúplná, tak ju prerušili. Do termínu operácie Dominik žiadosť nestíha doplniť.

Operačná zákrok stojí 15 000 eur. Práve kvôli zamietnutiu žiadosti sa Dominikova rodina a priatelia rozhodli vyzvať Slovákov o finančnú pomoc. „Nerátame s tým, že vyzbierame celú sumu, ale každá pomoc zníži dlh, ktorý si Domčova rodina bude musieť zobrať z banky na zdravie a život vlastného syna,"uvádza Patrik.

Číslo účtu, ktorý kamaráti pre Dominika založili: SK9283300000002501708268

Celý príbe nájdete v galérií