„Vyhlásenie mimoriadnej situácie umožní mestu uchádzať sa o dotácie z Environmentálneho fondu na sanačné práce," uviedol primátor.

FOTO Mimoriadna situácia v hlavnom meste: Na vozovku sa zosunuli skaly!

"V súčasnosti mesto zadalo vypracovanie inžiniersko-geologického posudku, ktorý bude súčasťou hlásenia o aktívnej svahovej deformácii pre Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR," dodal.

Centrum Bratislavy zachvátil požiar: FOTO Všade dym a obmedzená doprava!

Magistrát zrealizuje i podrobný inžiniersko-geologický prieskum, ktorý by mal odpovedať na to, akým spôsobom a v akej miere je potrebné inkriminovaný úsek sanovať.

FOTO Mestskí policajti ekologicky: Bojovať so zločinom budú na kolobežkách!

"Žiadosti musíme podať do konca októbra, a veríme, že vo februári 2018, keď sa budú prostriedky z envirofondu prideľovať, budeme úspešní," informovala vedúca oddelenia stratégie a projektov bratislavského magistrátu Želmíra Greifová.

Drogový raj v Bratislave už mohol byť pod kontrolou: Výstavbu policajnej stanice v Pentagóne brzdí primátor!

Podľa Jána Vlčka z Katedry inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského sa náklady v tomto prípade vyšplhajú na státisíce. "Odhadujem, že to môže byť polovica sumy sa sanáciu skalného brala pri Strečne, ktorá stojí 940.000 eur," uviedol. Stav v okolí inkriminovaného úseku je podľa vyhlásení predstaviteľov magistrátu v súčasnosti zabezpečený, vyznačený a stabilizovaný.

VIDEO Koniec hazardu v Bratislave: Mestskí poslanci mu zasadili osudovú ranu!

Riaditeľ bratislavského magistrátu a šéf krízového štábu Martin Maruška informoval, že zmonitorovaný je úsek v dĺžke približne 120 - 130 metrov, nielen miesto pádu skál. "V úseku bolo vyznačené dynamické dopravné značenie, premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu," pripomenul. "Po vyhodnotení situácie sme usúdili, že tieto opatrenia sú dostačujúce a v tejto chvíli nie je potrebné vykonať celkovú uzáveru tejto komunikácie," dodal.

V nedeľu sa koná beh Devín - Bratislava

Ohrozené nie je ani nedeľňajšie bežecké podujatie. "Ak sa situácia dramaticky nezhorší, Národný beh Devín - Bratislava nie je ohrozený, no s usporiadateľskou službou sme prijali ďalšie opatrenia, aby nemohlo dôjsť ku kolízii bežcov so zariadeniami, ktoré kritický úsek vymedzujú a označujú," uviedol riaditeľ organizátora podujatia, Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Peter Vojtko.

Mesto chce do budúcnosti riešiť komplexnú sanáciu celej Devínskej cesty, aj v súvislosti s faktom, že hrozba aktívnej deformácie svahu v tejto lokalite je i naďalej reálna v dôsledku kumulatívneho pôsobenia nepriaznivých faktorov. "Táto oblasť bola 50 rokov hraničným pásmom, kde sa nerobili žiadne úpravy. Nad svahom je navyše obslužná komunikácia, po ktorej jazdili ťažké komunikácie pri výstavbe sídliska, štruktúru svahu rozrušuje voda, topiaci sa sneh i náletové dreviny, ktoré tam rastú," upozornil bratislavský primátor.

Magistrát vníma sanáciu celej Devínskej cesty ako záležitosť nadmestského významu a chce pritom spolupracovať s envirorezortom i ďalšími štátnymi orgánmi. Veľké kusy skál sa zrútili zo svahu nad Devínskou cestou v stredu (5.4.). Nie je to však prvý zosuv na tejto ceste. V septembri 2014 sa zosunula zemina a blato do priestoru medzi ulicou Nad Sihoťou a Devínskou cestou. Dĺžka zosuvu bola vtedy 15 metrov.

Práce na sanácii sa začali 4. apríla 2016 a ukončili ich 24. augusta toho istého roku. Náklady dosiahli takmer 134.000 eur, z čoho viac ako 100.000 eur išlo z Environmentálneho fondu, zvyšok zaplatilo mesto zo svojho rozpočtu. V rámci sanácie sa zabezpečil zosunutý svah, opravil sa poškodený lesný chodník Nad Sihoťou, ako aj priľahlá komunikácia.