Čo považujete za zatiaľ najväčší úspech?

„Strašne veľa vecí, ktoré robíme, ucítia obyvatelia až za nejaký čas. Nechcem vzbudzovať nejaké očakávania, že všetko bude opravené za päť minút, ale prvé tri mesiace sme urobili nejaké zásadné kroky, aby sa veci zlepšovali. Som veľmi rád, že sme schválili zonáciu mestských lesov, hoci to nie je vec, ktorá nejak ovplyvní obyvateľov. Avšak vo viac ako polovici mestských lesov sa nebude rúbať. Ale najviac ma asi teší založenie Metropolitného inštitútu. Verím, že môže pomôcť robiť Bratislave lepšie rozhodnutia.“

Mesto podľa vašich slov povolalo dendrológa, ktorý bude musieť urobiť výrub nejakých stromov. Výrub je však veľmi citlivou témou, na ktorú ľudia reagujú často emotívne.

„Posudky dendrológa dajú jasný stav stromov, napríklad, že ten a ten strom je ohrozujúci a môže padnúť, tak ho dáme odstrániť. Je tu veľa stromov, ktoré sú ohrozujúce, doplácame na zlú starostlivosť z predošlých rokov. S ľuďom však chceme komunikovať. Keď pôjdu po ulici , pri strome bude tabuľka, kde bude napísané, prečo sa rúbe, kedy bude nahradený.“

Je to vôbec možné posúdiť všetky dreviny na území mesta?

„Zdedili sme nejaké posudky a z nich budeme ťažiť. Mnohých z týchto posudkov je však pre stromy negatívnych, ale budeme musieť urobiť to, čo je správne.“

Na snímke je primátor Bratislavy Matúš Vallo počas rozhovoru.
Na snímke je primátor Bratislavy Matúš Vallo počas rozhovoru.
Zdroj: MARTIN DOMOK
Na magistráte vzniklo dosť nových funkcií, ktoré tam predtým neexistovali. Čo vás k tomu viedlo?

„Základom je spolupráca medzi mestom a mestskými časťami. Takže hneď prvé dni vznikla funkcia splnomocnenca pre mestské časti, opodstatnenosť tejto funkcie je viditeľná už teraz. Potom tu máme splnomocnenkyňu pre bezpečnosť a drogovú politiku. Dnes je jasné, že tá epidémia drogových závislostí je v Bratislave na úrovni z deväťdesiatych rokov. Je to preto vec, ktorá je nutná a som rád, že ju máme. Chystáme nočného primátora ale máme aj splnomocnenca pre zeleň či funkciu chief inovation officer, čo je osoba, ktorá má na starosti inovácie.“

Objavili ste nejaké nové problémy, ktoré vám zanechalo predošlé vedenie?

„Napríklad zimný štadión. Zmluva, ktorú má STaRZ s hokejovým Slovanom, je pre mesto problematická. To ešte bude kostlivec v skrini. Slovan investoval do štadióna nejaké prostriedky, ktoré mu mesto oficiálne potvrdilo a ktoré bude chcieť Slovan späť, keď bude odchádzať. A boli tam zarátané veci, ktoré sa mi už na prvý pohľad nepáčili... Čaká nás aj problém s tým, ako mesto získalo zimnú údržbu. Sú tu aj iné veci ešte. Od siedmeho decembra sú to však všetko moje problémy, nechcem sa vyhovárať.“