Budovanie ekocentra sa začne v lete a pozostávať bude z troch fáz rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky, a to čunovského kaštieľa, priľahlej záhrady a sýpky. "Rekonštrukcia kaštieľa zohľadňuje reštaurovanie historicky cenných častí kaštieľa a obnovu pôvodných architektonicko-výtvarných hodnôt. Financovaná bude prevažne cez Program spolupráce Interreg V-A Slovensko - Rakúsko v rámci projektu "Ecoregion SKAT". V prvej fáze budovania ekocentra sa začne s rekonštrukciou kaštieľa a predpolia pred kaštieľom," spresnila hovorkyňa BSK  Lucia Forman.

V priestoroch vznikne interaktívna expozícia, zameraná na rôzne zložky prírodného dedičstva regiónu (delta Dunaja, lužné lesy), spolu s tvorivými dielňami a multifunkčnou sálou. Aktuálne sa realizuje proces verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavebných prác. Pri rekonštrukcii sa má podľa BSK využívať technológia obnoviteľných zdrojov energie.

Celkový rozpočet na prvú etapu budovania ekocentra je 3.183.000 eur a hradený je prevažne z európskych peňazí, 85 percent je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, desať percent zo štátneho rozpočtu SR a spolufinancovanie BSK je päť percent. Do projektu je zapojená aj Štátna ochrana prírody SR, Daphne-Inštitút aplikovanej ekológie, národné praky Donau-Auen, Neusiedler See-Seewinkel a región Marchfeld (Rakúsko). Spolu s ich rozpočtami je celkový rozpočet na projekt Ecoregion SKAT 5.183.000 eur. Prvých návštevníkov by malo ekocentrum  privítať v lete 2022.